Kari Silden Tytingvåg

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon analyse og risikovurdering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- Risikostyring Nasjonal Strategisk Risikovurdering

Oppfølgingsansvar for Nasjonal operasjonell risikovurderingsgruppe (ORV)

- Utvikling av nytt risikostyringsverktøy

- Koordinere kunnskapsgruppe for fiskeri og havbruk

- Ansvarlig for strategisk tverretatlig samarbeid på seksjonen