Thea Johanne Ness-Mortensen

E-post:

Divisjon: tilsyns- og kontrolldivisjonen

Seksjon: seksjon analyse og risikovurdering

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

biomasse akvakultur/oppdrett - analyse, risikovurdering og utvalgsverktøy