Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kunnskap fra utviklingsprosjektene

Utviklingsprosjektene skal dokumenteres metodisk. Det er også en forutsetning for ordningen med utviklingstillatelser at kunnskap og erfaring fra prosjektene deles med næringen og er lett tilgjengelig.

Utviklingsprosjektene skal kunne følges gjennom for eksempel faktaark med nøkkelinformasjon, erfaringsrapporter fra prosjekterings-, bygge- og driftsfasene, samt statusrapporter underveis i produksjonen. Det skal også leveres en sluttrapport.

Selskap

Konseptnavn

Konsept

Publikasjoner

Status

Nettside

Ocean Farming AS

Havmerden. Foto: © Ocean Farming AS

Havmerden / Ocean Farm 1

- Selvstendig enhet

- Rigid stålstruktur

- Halvt nedsenkbar

- Permeable utspilte notpaneler

- Eksponerte lokaliteter

I drift på lokalitet

33757 Håbranden

Utviklingstillatelsene er konvertert

Offshore Fisfarming (salmar.no)

Nordlaks Oppdrett AS

Havfarm 1. Foto: © Nordlaks

Havfarm 1 og Havfarm 3

- Selvstendig enhet

- Skipslignende åpen rammestruktur i stål

- Permeable notposer

- Eksponerte lokaliteter

- Havfarm 1: Permanent forankret

- Havfarm 3: Dynamisk posisjonering

I drift på lokalitet 39777 Yte Hadseløya

Havfarmprosjektene (nordlaks.no)

MNH Produksjon AS

Aquatraz. © Foto: Midt-Norsk Havbruk AS

Aquatraz

- Rigid stålstruktur

- Semi-lukket anlegg

- Permeabel notbunn

- Aktiv strømsetting

- Eksisterende lokaliteter

Video som viser systemet Aquatraz

Paper OMAE2018-78542 Final Comparison of analysis with model testing

AQT G1, lok. Eiterfjorden

AQT G2, lok. Kyrøyene

Prosjektet er ferdigstilt, utviklingstillatelsene er konvertert til kommersielle matfisktillatelser og Aquatrazmerdene er i daglig drift hos Salmar

 

Akvafuture AS (tidl. AkvaDesign AS)

Semi-lukket anlegg i sjø. Foto: © Akvadesign AS

Semi-lukket anlegg i sjø

- Flytekrage i betong

- Fleksibel lukket notpose

- Semi-lukket anlegg

- Skjermede lokaliteter

- Slamoppsamling

Konseptet driftes på lokalitetene: 

35737 Sæterosen ,

38037 Andalsvågen 1,

38057 Hamnsundet 1

Konvertering innvilget 

Akvafuture.no

Hauge Aqua Innovation AS

Egget. © Foto: Hauge Aqua.

Egget

- Konstruksjon i  komposittmateriale

- Lukket anlegg

- Eksisterende lokaliteter

- Slamoppsamling

Faktaark Pilot E2000

Funksjonstesting E2000 1001

Rapport designendringer E2000 1001

Sammendragsrapport av produksjonen 1 - E2000

 

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

Egget (haugeaqua.com)

Atlantis Subsea Farming AS

Atlantis. Foto: © Atlantis Subsea Farming

Atlantis

- Flytekrage i plast

- Kontinuerlig nedsenket produksjon

- Permeable notposer

- Delvis eksponerte lokaliteter

- Undervannslufting

Første utsett lokalitet Gjerdinga:
Tre produksjonssyklus på hhv. lokalitet Gjerdinga i 2019, Skrubbholmen i 2020 og Otervika i 2021 er avsluttet. Søker anser prosjektet som ferdig og har søkt om konvertering av utviklingstillatelse til kommersiell tillatelse,

Atlantisfarming.no

Salmar Aker Ocean AS (søker Norway Royal Salmon ASA)

Arctic Offshore Farming Foto: © NRS

Arctic Offshore Farming

- Rigid stålstruktur

- Halvt nedsenkbar konstruksjon

- Kontinuerlig nedsenket drift

- Permeable notposer

- Eksponerte lokaliteter

- Kontinuerlig neddykket produksjon

- Undervannslufting

Film fra modelltest

Funksjonstestrapport AOF

Sammendragsrapport fra første produksjonssyklus

Under uttesting på lokalitet 40217 Fellesholmen

Arcticoffshorefarming.no

Nordlaks Oppdrett AS

Produksjonstank Foto: © Hydra Salmon Company AS, SalMar ASA

Hydra produksjonstank

- Stiv stålkonstruksjon,

- Semi-lukket anlegg

- Permeabel notbunn

- Eksisterende lokaliteter

- Passiv strømsetting

- Eksisterende lokaliteter

Målkriterier 2.1. Modeltest

Faktaark_Hydra

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

 

Cermaq Norway AS

cermaq-ifarm-utvikling-lavopplos.jpg

"iFarm"

Teknologi for økt ressursutnyttelse, fiskevelferd og lusebekjempelse

Gjennomført produksjonssyklus (fase 1) på Martnesvika og har drift på lokaliteten Langøyhovden (fase2). 

iFarm (biosort.no)

iFarm (cermaq.no)

Måsøval Fiskeoppdrett AS

"Aqua Semi". Illustrasjon: © Måsøval Fiskeoppdrett AS

"Aqua Semi"

Halvt nedsenkbart semilukket oppdrettsanlegg

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

AquaSemi (masoval.no)

SalMar (tidl. Mowi Norway AS

Marine donut. Illustrasjon: Marine Harvest

"Marine Donut"

Heldekkende lukkede enheter

Faktaark Buegreen-final

 

Tilsagn - bygging pågår

Marine Donut (bluegreengroup.no)

Mariculture AS

smart-fishfarm.jpg

"Smart Fishfarm"

Helhetlig løsning for åpent hav

 

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

 

Nova Sea AS

"Spidercage" Illustrasjon © Nova Sea AS

"Spidercage"

  

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

 

Stadion Laks AS

"Stadionbassenget" Illustrasjon: © Stadion Laks AS

"Stadionbassenget"

Lukket flytende basseng

Stadionbasseng - prosjektplan

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

Stadionlaks.no

Nekst AS

Havliljen. Foto:© Nekst AS

"Havliljen"

"Havplattform" - nedsenkbart anlegg

 

Tilsagn – detaljprosjektering pågår

 

Salaks AS

Fjormax. Foto: © NSK Ship Design

"Fjordmax"

Semilukket integrert oppdrettsplattform

 

Tilsagn – detaljprosjektering pågår

Fjordmax (salaks.no)

Nextseafood AS

"Fishglobe" Illustrasjon: © Fishglobe AS

"Fishglobe"

Lukket merdteknologi

Prosjektplan

Kunnskapsoverføring fra forskningstillatelse og endringer i konseptet

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

Fishglobe.no

Lerøy Seafood AS

Illustrasjon av "Pipefarm". Foto © Lerøy Seafood Group ASA

"Pipefarm"

Lukket flytende lengde-strømsanlegg

 

Innenfor formålet

Preline (leroyseafood.com)

Reset

"Reset - RAS anleggi sjø. Illustrasjon: © Reset

Reset

RAS anlegg i sjø

 

Tilsagn

 

Eide Fjordbruk AS

Eide Fjordbruk.jpg

 

Salmon ZeroRAS-anlegg på land med produksjonstanker av betong i sjø Tilsagn 

Grieg Seafood Rogaland AS

Grieg Seafood Rogaland.jpg

 

Blue FarmStrekkforankret betongmerd Tilsagn