Kunnskap fra utviklingsprosjektene

De enkelte utviklingsprosjektene skal dokumenteres på en metodisk forsvarlig måte. Det er også en forutsetning for ordningen med utviklingstillatelser at kunnskap og erfaring fra prosjektene skal deles med næringen og være lett tilgjengelig. Utviklingsprosjektene skal kunne følges gjennom for eksempel faktaark med nøkkelinformasjon, erfaringsrapporter fra prosjekterings-, bygge- og driftsfasene, samt statusrapporter underveis i produksjonen. Avslutningsvis skal det også leveres en sluttrapport.

 

Selskap

Konseptnavn

Konsept

Publikasjoner

Status

Nettside

Ocean Farming AS

Havmerden. Foto: © Ocean Farming AS

Havmerden / Ocean Farm 1

- Selvstendig enhet

- Rigid stålstruktur

- Halvt nedsenkbar

- Permeable utspilte notpaneler

- Eksponerte lokaliteter

I drift på lokalitet

33757 Håbranden

Lenke til nettside

Nordlaks Oppdrett AS

Havfarm 1. Foto: © Nordlaks

Havfarm 1 og Havfarm 3

- Selvstendig enhet

- Skipslignende åpen rammestruktur i stål

- Permeable notposer

- Eksponerte lokaliteter

- Havfarm 1: Permanent forankret

- Havfarm 3: Dynamisk posisjonering

Tilsagn - under bygging

Lenke til nettside

MNH Produksjon AS

Aquatraz. © Foto: Midt-Norsk Havbruk AS

Aquatraz

- Rigid stålstruktur

- Semi-lukket anlegg

- Permeabel notbunn

- Aktiv strømsetting

- Eksisterende lokaliteter

AQT G1, lok. Eiterfjorden

AQT G2, lok. Kyrøyene

Tilsagn - i drift

Lenke til nettside

AkvaDesign AS

Semi-lukket anlegg i sjø. Foto: © Akvadesign AS

Semi-lukket anlegg i sjø

- Flytekrage i betong

- Fleksibel lukket notpose

- Semi-lukket anlegg

- Skjermede lokaliteter

- Slamoppsamling

Konseptet driftes på lokalitetene: 

35737 Seterrosen,

38037 Andalsvågen,

38057 Hamnsundet

Lenke til nettside

Mowi Norway AS, Hauge Aqua

Egget. © Foto: Hauge Aqua.

Egget

- Konstruksjon i  komposittmateriale

- Lukket anlegg

- Eksisterende lokaliteter

- Slamoppsamling

 

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

Lenke til nettside

Atlantis Subsea Farming AS

Atlantis. Foto: © Atlantis Subsea Farming

Atlantis

- Flytekrage i plast

- Kontinuerlig nedsenket produksjon

- Permeable notposer

- Delvis eksponerte lokaliteter

- Undervannslufting

Første utsett gjennomført

Lenke til nettside

Norway Royal Salmon ASA

Arctic Offshore Farming Foto: © NRS

Arctic Offshore Farming

- Rigid stålstruktur

- Halvt nedsenkbar konstruksjon

- Kontinuerlig nedsenket drift

- Permeable notposer

- Eksponerte lokaliteter

- Kontinuerlig neddykket produksjon

- Undervannslufting

 

Tilsagn - under bygging

Lenke til nettside

Hydra Salmon Company AS, SalMar ASA

Produksjonstank Foto: © Hydra Salmon Company AS, SalMar ASA

Produksjonstank

- Stiv stålkonstruksjon,

- Semi-lukket anlegg

- Permeabel notbunn

- Eksisterende lokaliteter

- Passiv strømsetting

- Eksisterende lokaliteter

 

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

 

Cermaq Norway AS

cermaq-ifarm-utvikling-lavopplos.jpg

"iFarm"

Teknologi for økt ressursutnyttelse, fiskevelferd og lusebekjempelse

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

Lenke til nettside

Måsøval Fiskeoppdrett AS

"Aqua Semi". Illustrasjon: © Måsøval Fiskeoppdrett AS

"Aqua Semi"

Halvt nedsenkbart semilukket oppdrettsanlegg

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

Lenke til nettside

Mowi Norway AS

Marine donut. Illustrasjon: Marine Harvest

"Marine Donut"

Heldekkende lukkede enheter

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

Mariculture AS

smart-fishfarm.jpg

"Smart Fishfarm"

Helhetlig løsning for åpent hav

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

Nova Sea AS

"Spidercage" Illustrasjon © Nova Sea AS

"Spidercage"

Tilsagn - detaljprosjektering pågår

Stadion Laks AS

"Stadionbassenget" Illustrasjon: © Stadion Laks AS

"Stadionbassenget"

Lukket flytende basseng

Innenfor formålet

Lenke til nettside

Nekst AS

Havliljen. Foto:© Nekst AS

"Havliljen"

"Havplattform" - nedsenkbart anlegg

Innenfor formålet

Salaks AS

Fjormax. Foto: © NSK Ship Design

"Fjordmax"

Semilukket integrert oppdrettsplattform

Innenfor formålet

Lenke til nettside

Fishglobe AS

"Fishglobe" Illustrasjon: © Fishglobe AS

"Fishglobe"

Lukket merdteknologi

Innenfor formålet

Lenke til nettside

Lerøy Seafood AS

Illustrasjon av "Pipefarm". Foto © Lerøy Seafood Group ASA

"Pipefarm"

Lukket flytende lengde-strømsanlegg

Innenfor formålet

Lenke til nettside

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Illustrasjon av utviklingstillatelsen OceanTech. © Wenberg Fiskeoppdrett AS

"Ocean-tech"

Semilukket modulbasert teknologi

Innenfor formålet

Lenke til nettside

Reset

"Reset - RAS anleggi sjø. Illustrasjon: © Reset

Reset

RAS anlegg i sjø

Innenfor formålet

Oppdatert: 24.09.2019