Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Utviklingstillatelser

Utviklingstillatelsene var en midlertidig ordning med særtillatelser som skulle tildeles prosjekter som innebar betydelig innovasjon og betydelige investeringer.

Formålet var å legge til rette for utvikling av teknologi som kunne bidra til å løse miljø- og arealutfordringer som akvakulturnæringen står overfor, for eksempel ved konstruksjon av prototyper og testanlegg, industriell design, utstyrsinstallasjon og fullskala prøveproduksjon. 

Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode. Det ble stilt strenge krav til hvordan søker dokumenterte prosjektene.

Det ble åpnet for søknader 20. november 2015. Ordningen opphørte 17. november 2017.

Konvertering av utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at en utviklingstillatelse konverteres til en ordinær tillatelse etter endt prosjektperiode, men dette kan bare skje dersom kriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Ved konvertering skal det betales et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse til staten, justert i tråd med konsumprisindeksen.

Ved konvertering opphører utviklingstillatelsene å eksistere, og det skrives ut nye matfisktillatelser. Når utviklingstillatelsene slettes fra Akvakulturregisteret, faller også tilknyttede panterettigheter bort, jf. akvakulturregisterforskriften § 19. Søker må selv sørge for at eventuelle panterettigheter knyttet til de(n) nye tillatelsen(e) blir tinglyst i Brønnøysundregistrene. 

Om utviklingstillatelsene i laksetildelingsforskriften kapittel 5 (lovdata.no)