Nyheter

Fangstprøvelotteriet

06.01.2021

Fra og med 15. januar 2021 er alle fartøy som rapporterer elektronisk (ERS) pålagt å delta i Havforskningsinstituttets fangstprøvelotteri.

Endringer i gebyrsatser

31.12.2020

Fra 1. januar 2021 er det endringer i gebyrsatsene for søknader om ervervstillatelse for fiskefartøy.

Fiske i EU-sonen og i britisk sone

30.12.2020

Norge har ikke inngått fiskeriavtaler med EU og Storbritannia for 2021. Fra og med 1. januar 2021 kan ikke norske fartøy fiske i britisk sone eller i EU-sonen. På samme vis kan ikke fartøy fra EU og Storbritannia fiske i Norges økonomiske sone.

Krabbeklør beslaglagt etter felles aksjon

23.12.2020

I samarbeid med Fiskeridirektoratet region Nord beslagla politiet i Finnmark i midten av november over 800 kilo krabbeklør og vel 270 kilo torsk til en verdi av over en halv million kroner.

God lønnsomhet i fiskeflåten

17.12.2020

Lønnsomheten i fiskeflåten nærmer seg rekordnivå. Etter nedgang i både 2017 og 2018 leverer den norske fiskeflåten sitt tredje beste resultat i 2019, på nivå med rekordårene 2016 og 2011. Dette viser tall fra Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten. Driftsinntekten øker og fiskeflåten leverer et godt resultat.

Slumpfiskeordningen 2020

15.12.2020

Siste frist for innsending av søknader for slumpfiskeordningen i 2020 er satt til 28.12.2020.

Seifisket fortsetter ut året

11.12.2020

Fiskeridirektoratet har etter en høringsrunde med næringen besluttet at kystflåtens fiske etter sei nord for 62°N fortsetter ut året. Dette innebærer at det ikke blir stans i fisket på maksimalkvotene i lukket gruppe eller for notfartøy. Åpen gruppe har fritt fiske ut året.