Nyheter

Danmark utvider kravet om «prior notification»

19.01.2022

Danske myndigheter utvider kravet om Prior Notification til fartøy som anløper havn uten fisk om bord. Fristen er fire timer før anløp. Fra 24. januar 2022 kan fartøy fartøy uten fisk om bord lage dette dokumentet fra salgslagenes ekstranettside.

Kurs for fiskerikyndige utsatt

19.01.2022

På grunn av covid-19 og økende smitte i vinter har Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet valgt å utsette kurs for fiskerikyndige til november 2022.

Refordeler ubenyttede tredjelandskvoter

17.01.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter på torsk og hyse nord for 62°N avsatt i Norges økonomiske sone til norske totalkvoter.

Meld deg på ungdomstillegg 2022

12.01.2022

Vi har åpnet for påmelding til ungdomstillegget i torskefisket nord for 62°N, som
i år gir rett på en garantert tilleggskvote på 4 tonn torsk.