Tilskudd til fiskeriforskning

I forrige runde delte Fiskeridirektoratet ut 12 millioner til fiskeriforskning. I år er søknadsfristen satt til 10. november.

Norske forskningsinstitusjoner og norske private aktører registrert i samarbeid med forskningsinstitusjoner kan søke.

Anne Kjos Veim, fagdirektør i Fiskeridirektoratet. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
Anne Kjos Veim, fagdirektør i Fiskeridirektoratet.

– I 2022 fikk vi inn 29 søknader, hvorav 20 søknader ble innvilget. Totalt tilsagnsbeløp utgjorde 12.134.166 kroner, sier Anne Kjos Veim, fagdirektør i Fiskeridirektoratet.

Tilskudd til fiskeriforskning er finansiert av fiskeriforskningsavgiften (Lovdata).

– I det senere årene har vi sett en dreining mot flere søknader hvor miljø og energi inngår i fokusområdene, sier Veim.

Noen eksempler på slike søknader er utviklingsprosjekt knyttet til nedbrytbare fiskeredskaper, miljøvennlig snøkrabbeteine, akustisk gjenfinning av tapt fiskeredskap, alternative slitemater i trålfiske og energieffektiviseringstiltak.

Tilskuddet kan maksimalt dekke 50 prosent av kostnadene for forskningsprosjektet.

– Det er også flere prosjekter som har hatt fokus på kvalitet og velferd i fiske med trål og snurrevad som er gjennomført med støtte fra tilskuddsordningen. Økt verdiskaping av kongekrabbe, samt økt kunnskap om torsk og hummer i indre Oslofjord er også blant prosjektene som har fått støtte, sier Veim.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er unntatt ordningen.

Søknadsskjema og informasjon

Søknadsskjema finner du på siden om tilskudd til fiskeriforskning.

Søknadsfrist: 10. november 2023.

Oppdatert: 03.10.2023