Kurs for fiskerikyndige 2023

Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 14.-16. november 2023. Kurset arrangeres i Bergen. Påmeldingsfrist 10. september.

Påmelding til kurs for fiskerikyndige

Frist for påmelding er 10. september 2023.

Kurset har en egenandel på kroner 5000,-.

Det er 15 plasser på kurset. 

Vi tar forbehold om eventuelle endringer av datoer og sted for kurset.

Hvem kan delta?

For å delta på kurset stilles det blant annet krav til dokumentert kunnskap om fiskeriaktivitet gjennom å ha vært aktiv fisker eller tilsvarende, og at kursdeltager har minimum navigasjonssertifikat som fiskeskipper.

Andre interesserte med relevans til fagfeltet seismikk og fiskeri, kan søke om å delta som observatør på kurset.

Bakgrunn for kurset

Ved alle seismiske undersøkelser på norsk sokkel er det pålagt å ha minst en fiskerikyndig om bord. Den fiskerikyndige må ha gjennomført et tre-dagers kurs i regi av Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

Formålet med kursene er å øke kompetansen om regelverk, konflikthåndtering, rapportering, varsling og organisering. I tillegg får man en innføring i undersøkelsesaktiviteter. Deltakernes engelskkunnskaper blir også testet.

Den fiskerikyndige spiller en svært viktig rolle som rådgiver overfor ledelsen på de seismiske fartøyene. Den fiskerikyndige skal bidra til å skape forståelse mellom næringene og bidra til god sameksistens på havet. Han/hun skal opptre objektivt overfor aktørene.

Har du spørsmål?

Spørsmål om kurset kan rettes til Kristian L. Skaar eller Kari Grunvig

Oppdatert: 24.08.2023