Skjul søk
20.08.2018

Fiskeridirektoratets Miljøpris

Fiskeridirektøren inviterer media og andre interesserte til utdeling av Fiskeridirektoratets Miljøpris 2018. Prisen blir delt ut av fiskeriminister Harald Tom Nesvik og fiskeridirektør Liv Holmefjord på Fiskeridirektoratets stand T-162 b (plasthallen) onsdag 22. august kl. 12.00.

16.08.2018

Periodestenging i kongekrabbefiske

I forbindelse med Havforskningsinstituttets årlige bestandstokt for kongekrabbe og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt etter tapte fiskeredskap, så minner vi om periodevis stenging av områder i Finnmark for fiske etter kongekrabbe med teiner.

02.07.2018

Tilskudd til desimeringsfangst av kongekrabbe i 2018

Ordningen med tilskudd til fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område vil i 2018 gjelde fra 1. juli. Det vil bli gitt tilskudd til krabbe under 0,8 kilo og hunnkrabbe over 0,8 kilo. Tilskuddet gis per kilo landet krabbe.