Skjul søk
16.01.2018

Utfordringer i rekefisket i sør kan langt på vei være løst

Finny Sirevaag AS i Rogaland har nå med bidrag fra blant annet Fiskeridirektoratet funnet en løsning på utfordringene knyttet til utsortering av små dyphavsreker (pandalus borealis) og hvitreker (glassreker), et produkt som hittil i stor grad har blitt dumpet på havet fordi det har vært nærmest umulig å få slike reker i produksjon og omsatt.

11.01.2018

Økt fangstmengde for norske fartøy i 2017

Norske fartøy landet i 2017 fisk til en totalverdi på over 18 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som i 2016. Verdien innenfor pelagisk sektor har en merkbar nedgang, men torskefiskeriene kompenserer for mye av denne verdinedgangen med gode priser på torsk og hyse.

05.01.2018

Flere registrerte fiskefartøy under 11 meter

Ved utgangen av 2017 var det registrert 6 136 fiskefartøy og 11 316 fiskere i Norge. Antall fiskefartøy er økt med 3,2 prosent, mens antall fiskere i fiskermanntallet er økt med 0,7 prosent sammenlignet med utgangen av 2016.

22.12.2017

Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018

Havfiskeflåten har fått adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Nærings- og Fiskeridepartementet har besluttet å supplere ordningen med et tillegg i bestemmelsen om kvoteutnyttelse.