Skjul søk
18.05.2018

Statistikk: Hvor landes fisken?

Norske fiskere høster hvert år mellom 2 og 3 millioner tonn fisk. Dette gjør at vi vanligvis er den tiende største fiskerinasjonen i verden. Fiskeridirektoratet legger nå ut statistikk for perioden 2000–2017, som viser hvor i Norge fisken leveres – eller landes – som det kalles i fiskerikretser.

15.05.2018

Område stenges for snøkrabbefiske under opprenskingstokt

Et avgrenset område i Barentshavet stenges for fiske med teiner etter snøkrabbe i perioden fra 1. juni til 6. juli. I dette området er det betydelige mengder med gjenstående teiner, noe som fører til spøkelsesfiske og forsøpling av havet. 

04.05.2018

Presisering om deltagelse i distriktskvoteordningen

Fiskeridirektoratet har fått en del spørsmål om detaljer rundt deltagelse i distriktskvoteordningen, som trådte i kraft 1. mai. Denne særordningen er innført for å sikre råstoff til landindustrien i to kommuner i Finnmark. Deltagelse i ordningen er forbeholdt fartøy med registreringsmerke, som var påmeldt 15. april.

03.05.2018

Husk innmelding ved breiflabbfiske

Alle breiflabbsettinger skal meldes inn til Kystvaktsentralen i forbindelse med setting, og likedan ved opphaling ved avslutning av fisket. Dette kravet gjelder uansett hvilket område du fisker i.

30.04.2018

Nytt verktøy for formidling av fiskeridata

Hvilket redskap fisker de store fartøyene med? Hva slags fisk får de og hva fanges det mest av? Er line eller garn det viktigste redskapet for sjarkflåten? Disse spørsmålene kan du finne svar på i en ny rapport, der Fiskeridirektoratet tar i bruk et nytt verktøy for dataformidling.