Skjul søk
20.09.2017

Forskningskvoter 2018

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forskningsformål. Søknad om forskningskvote for 2018 må sendes innen 16. oktober 2017.

18.09.2017

Søknadsfristen for deltakeradganger ute

Søknadsfristen for nye deltakeradganger («rekrutteringskvoter») i 2018 er nå gått ut, og saksbehandlingen er i gang. Eventuell kontakt med søkerne vil skje per e-post.

06.09.2017

Stopper ikke fisket etter leppefisk

Fiskeridirektoratet har i det siste fått en del henvendelser fra fiskere som fisker etter leppefisk som lurer på om det blir innført en midlertidig stopp i fisket. Fiskeridirektoratet viser til årets regulering med fartøykvoter og stopper ikke fisket.

30.08.2017

Tusenvis av kongekrabber sluppet løs

Opprenskingen av tapte fiskeredskap langs norskekysten er i gang, og allerede etter få dager med opprensking er tusenvis av kongekrabber sluppet løs fra mistede teiner eller blitt avlivet etter å vært hektet fast i garn.