Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

ERS-rapportering ved Bjørnøya og Hopen

Fiskeridirektoratet har fått flere spørsmål om ERS-rapportering ved Bjørnøya og Hopen. Vi ønsker derfor å informere om hvordan fartøyene skal rapportere ved bruk av naturhavner ved Bjørnøya og Hopen.

ERS-meldinger (rapportering om høstingsaktivitet) skal bare sendes på turer det skal utføres høstingsaktivitet, jf. ERS-forskriften § 10 andre ledd. En tur er i ERS-forskriften definert som det tidspunkt fartøyet ikke lenger ligger til kai, eller er fortøyd til kai, til det igjen ankommer en havn og legges til kai eller fortøyes til kai.

Ved Bjørnøya og Hopen er det ingen havner som kan anløpes. Eventuelle naturhavner kan ikke brukes i fiskerisammenheng, og vil derfor utfra ERS-forskriften være å anse som én og samme tur.

Dette betyr at naturhavner ved Bjørnøya og Hopen ikke kan angis som havn ved havneanløp eller havneavgang. Melding om havneavgang fra en naturhavn oppfyller ikke vilkårene «ligger til kai, eller fortøyd til kai», og vil derfor være i strid med ERS-forskriften § 11.

Fartøy som av ulike grunner skal benytte naturhavner ved Bjørnøya og Hopen må derfor sørge for å sende DEP-melding fra den siste fysiske kaien de har avgang fra. Det skal ikke sendes DEP-melding eller POR-melding ved bruk av naturhavner. DEP og POR skal bare brukes ved avgang og anløp av fysiske kaier.

Oppdatert: 10.07.2024