Stengning innenfor kvoteregulert område for fiske etter kongekrabbe

Vi minner om tidspunkter for stengning av de ulike områder innenfor kvoteregulert område. 

Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i det kvoteregulerte området fra 1. april til og med 30. april.

Det er forbudt å drive fangst av kongekrabbe og lagre kongekrabbeteiner i sjøen i følgende deler av kvoteregulert område og periode:

  • Porsangerfjorden fra og med 5. september kl. 12:00 til og med 9. september kl. 12:00
  •  Nordkyn fra og med 15. september kl. 08:00 til og med 16. september kl. 23:59
  • Laksefjorden fra og med 9. september kl. 12:00 til og med 13. september kl. 04:00
  •  Tanafjorden fra og med 17. september kl. 00:00 til og med 19. september kl. 02:00
  • Østhavet fra og med 19. september kl. 02:00 til 22. september kl. 02:00
  • Varanger fra og med 22. september kl. 02:00 til og med 26. september kl. 23:59.

§17.Fredningsperiode og stenging av områder

Oversikt over stengte områder

Oversikten er hentet fra kartløsningen til Fiskeridirektoratet Yggdrasil.

 

Oppdatert: 22.08.2023