Dialogmøte om kystnære lokale fiskebestander

SENJA: Fiskeridirektoratet inviterer til åpent dialogmøte 12. oktober i Frovåghamn på Senja om forvaltning av kystnære fiskebestander i Andfjorden, Vågsfjorden og Solbergfjorden.

Det vil bli innledning fra Fiskeridirektoratet om prosjektet «Pilot regional ressursforvaltning», et pilotprosjekt hvor det skal høstes erfaringer som grunnlag for en styrket forvaltning av lokale bestander langs hele kysten. 

Det blir en kort gjennomgang av kunnskapsstatus for lokale bestander som beskattes i kommersielle fiskerier og rekreasjonsfisket, før det åpnes for diskusjon og innspill om aktuelle forvaltningstiltak.

Formålet med møtet er god lokal medvirkning i forkant av en senere skriftlig høring om reguleringstiltak som kan sikre en god utnyttelse av reproduksjons- og høstingspotensialet for slike bestander.

Møtested og tidspunkt

Torsdag 12. oktober 2023 kl. 12:00 – 17:00, Senja Fjordhotell (Frovåghamn).

Påmelding

Grunnet bestilling av møtemat (enkel servering) bes det om påmelding til møtet senest mandag 9. oktober til Eskil Dahl Olaussen, tlf. 92623472, e-post: esola@fiskeridir.no
 

Oppdatert: 20.09.2023