Møre og Romsdal: Ny forskrift om fiske utenfor lakse- og sjøaurevassdrag.

Ny forskrift fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal regulerer fisket i sjø utenfor utløp av vassdrag med anadrome laksefisk og ved kraftverksutløp. Omfatter også forbud ved lysfiske.

Å senke garnredskap i sjø er også regulert av forskriften.

Forskrift om fiske utanfor vassdrag med anadrome laksefisk og nedsenking av garn i sjøen i Møre og Romsdal (lovdata.no)

Om lysfiske i fredingssoner

Lysfiske er omfattet av forbudet. Å lokke med seg fisken ut av fredingssonen ved hjelp av lyssetting er følgelig også forbudt.

Mer informasjon og kart finnes hos Statsforvalteren:

Les hele saken (statsforvalteren.no)

Oppdatert: 11.09.2023