Nyheter

Beredskapen er klar

26.07.2022

Hvalrossen Freya er sist observert av politiet i Frognerkilen tirsdag. Vi oppfordrer folk til å ta hensyn og holde avstand.

Rind avslutter hvalrossoppdrag

25.07.2022

Vi avslutter observasjonsoppdraget av hvalrossen Freya. Etter vår vurdering har hun det bra og det ser ikke ut til å oppstå farlige situasjoner.

Trenger fred og ro

24.07.2022

Vi observerte hvalrossen Freya hvilende på en ribb i Snarøykilen lørdag.
Søndag formiddag fant vi henne fremdeles hvilende på ribben.

Hviler på ribb

23.07.2022

Vi observerte hvalrossen Freya hvilende på en ribb utenfor Snarøykilen i Bærum. Nå står vi vakt og samarbeider med politiet for å holde folk unna.

Freya har det fint - Hold avstand!

23.07.2022

Fredag kveld i 18 tiden observerte vi hvalrossen Freya rett utenfor Lysaker ved Bøyesanden. Lørdag forsetter vi arbeidet med å lokalisere henne på nytt etter siste observasjon fredag kveld.

Rind er i Oslofjorden

22.07.2022

Den siste tiden har ikke hvalrossen Freya vært observert i Frognerkilen. Rind er nå på plass for å finne ut hvor hun kan ha forflyttet seg.

Leppefisk: Rapportering faststående redskap

22.07.2022

Vi håndhever ikke kravet om rapportering av faststående redskap, for teiner benyttet i fisket etter leppefisk utenfor fjordlinjene nord for 62 °​​​​N, i sesongen 2022.

Blir stresset av folk

21.07.2022

Hvis folk holder god avstand til hvalrossen Freya, vil ikke farlige situasjoner oppstå. Det betyr at man ikke bør bruke lette båter, kajakker, sup-brett o.l. i Frognerkilen eller andre steder der hvalrossen er. Fredag formiddag er direktoratet på plass med fartøyet «Rind» og kan dermed bidra til at folk ikke kommer for nær.