Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tildeling av rekrutteringskvoter

Fiskeridirektoratet har nå tildelt rekrutteringskvotebonus for 2023 til 6 nye unge fiskere, tre kvinner og tre menn. Tildelingen er gjennomført ved loddtrekning.

Ordningen innebærer at unge fiskere i åpen gruppe kan få tildelt en kvotebonus som gir et samlet kvotegrunnlag på 80 prosent av fartøykvoten i lukket gruppe i en periode på inntil fem år. Tildelingen gjelder for fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N, makrell og sild i Nordsjøen og norsk vårgytende sild.

Tre kvinner og tre menn

Det kom inn i alt 73 søkere, 9 kvinner og 64 menn. Av de 73 som søkte fant vi at det var 49 som innfridde vilkårene for å være med i trekningen, 5 kvinner og 44 menn.

De som nå får tildelt rekrutteringskvoter er:

 • Ingerline Henriksen, Vadsø.
 • Joanna Aniela Thesen, Måsøy
 • Sisilie Skagen Johnsen, Vestvågøy
 • Ole Nesse, Bømlo
 • Jan Olav Kaaløy, Lindesnes
 • Anders Isak Nedrejord, Karasjok

Vilkår for tildeling

 • Søker må være yngre enn eller fylle 30 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus. Kvinnelige fiskere må være yngre enn eller fylle 40 år det kalenderår det søkes om nytildeling av rekrutteringskvotebonus.
 • Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
 • Søker må ha drevet fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte har eid mer enn 50 % av i minst 24 måneder i løpet av de tre siste kalenderår før det året det søkes om nytildeling. Fangstverdien i minst ett av årene må overstige 250 000 kroner.
 • Søker må være majoritetseier i et merkeregistrert fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i ett eller flere av fiskeriene det tildeles rekrutteringskvotebonus i.
 • Søker kan ikke tidligere ha vært majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe i noen av fiskeriene som rekrutteringskvotebonusen gjelder for.
 • Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
Oppdatert: 10.02.2023