Meld deg på ungdomstillegg 2023

Vi har åpnet for påmelding til ungdomstillegget i torskefisket nord for 62°N, som
i år gir rett på en garantert tilleggskvote på 4 tonn torsk.

Formålet med ungdomstillegget er å stimulere til rekruttering til fiskeryrket ved å øke driftsgrunnlaget for unge fiskere, som får et garantert kvotetillegg av torsk.

Før oppstart må du sende skriftlig påmelding via meldeskjemaet.

Endret aldersgrense 

I 2023 er aldersgrensen for å kvalifisere for ungdomstillegg endret. Mannlige fiskere kan fiske og lande tilleggskvoten såfremt de er 30 år eller yngre. Kvinnelige fiskere må være 40 år eller yngre.

Det er videre et vilkår at fiskeren er majoritetseier i et fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Å være majoritetseier innebærer å eie over 50 % av andelene i fartøyet.

Oppdatert: 11.01.2023