Skjul søk
Du er her:
19.10.2018

Fiskarmanntalet 2019

Framlegg til fiskarmanntal for 2019 er sett opp og vil bli lagt ut til offentleg innsyn i tida 10. november 2018 og tre veker framover.

19.10.2018

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag delvis avslått Nekst AS sin søknad om 16 utviklingstillatelser til konseptet «Havliljen». Direktoratet går videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av inntil to tillatelser.

10.10.2018

Foreslår å doble inntektskravet i kongekrabbefisket

Fiskeridirektoratet har nå sendt forslag til regulering av kongekrabbe i 2019 ut på høring. Direktoratet foreslår blant annet å øke inntektskravet fra annet fiske fra 100.000 til 200.000 kroner for å få full fartøykvote i 2019.