Nyheter

Over 1000 garn fjernet fra havbunnen

07.10.2021

Fiskeridirektoratets opprenskingstokt leverer også i år et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling og spøkelsesfiske. I tillegg til over 1000 garn, er det også tatt opp mengder av andre fiskeredskaper fra havbunnen.

Nytildeling av to nye reketrålkonsesjoner

06.10.2021

Fiskeridirektoratet lyser ut inntil to nye reketråltillatelser. Formålet med de to nye reketråltillatelsene er å bidra til at rekeindustrien får tilgang på mer råstoff.

Forskningskvoter for 2022

04.10.2021

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknadsfrist er 31.10.2021.