Skjul søk
Du er her:
23.02.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Atlantis Subsea Farming AS tilsagn om én utviklingstillatelse til det nedsenkbare konseptet «Atlantis». 

23.02.2018

Oppfordrer til aktsomhet i loddefisket

Fiskeridirektoratet oppfordrer flåten om å utvise ekstra aktsomhet i loddefisket og gjøre de tiltak som er mulig for å redusere bifangst av torsk. I områder med mye innblanding av ung sild skal førtøyene forlate området.

22.02.2018

2,5 millioner til selfangsten i 2018

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østsisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2018, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 2,5 millioner kroner og søknadsfristen er 5. mars.

14.02.2018

Klart for rapportering frå turistfiske

Fiskeridirektoratet har nå klart skjema som kan brukast for å rapportere fangst frå turistfiskebedrifter. Skjemaet er digitalt og verksemdene må bruke ID-porten for å logge seg inn.

07.02.2018

43 unntakssøknader om oppdrettsvekst

Fiskeridirektoratet har mottatt unntakssøknader på kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder på 43 lokaliteter fordelt over hele landet.