Nyheter

Minner om regler for kveitefiske

23.04.2024

Den generelle fredningsperioden for kveite i norsk økonomisk sone er nå over. Fiskeridirektoratet minner om at det finnes særskilte regler for fiske etter kveite og breiflabb.

Godt gjennomført loddefiske

16.04.2024

Kvoten på lodde i norsk økonomisk sone er nå oppfisket. Det er gjennomført over 80 kontroller på sjøen som viser lite bifangst og lite avvik fra regelverket.

Første fangstskute på plass i isen

08.04.2024

Selfangsten opnar 10. april og «Havsel» med inspektør frå Fiskeridirektoratet om bord er første fangstskute ved iskanten. Også «Kvitungen» har fått grønt lys og er på veg til feltet.

Nå kan du søke om fastprisvekst

22.03.2024

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2024.