Nyheter

Tilskudd til selfangst 2021

26.02.2021

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2021, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,75 millioner kroner og søknadsfristen er 5. mars.

Håndhevelse av pingerpåbudet

26.02.2021

Fiskeridirektoratet har fått flere henvendelser om håndhevelsen av påbudet om bruk av akustiske pingere i Vestfjorden. Lovbrudd vil bli registrert.