Nyheter

Makrellstørje

12.05.2022

Fiskeridirektoratet har mottatt påmeldinger fra følgende fartøy til fisket etter makrellstørje for småskala kystfartøy.

Fiskeridirektoratet anmelder tilfelle av seksuell trakassering

09.05.2022

Både kvinnelige og mannlige inspektører i Fiskeridirektoratet har opp til flere ganger vært utsatt for krenkende adferd, trakassering og utilbørlig oppførsel når de utfører sine oppdrag. Ett tilfelle av seksuell trakassering tidligere i år blir nå anmeldt.

Ønsker å leie havgående fartøy

02.05.2022

Fiskeridirektoratet ønsker å leie ett større fartøy i ca. 40 døgn til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Vestlandet til Barentshavet.