Nyheter

Avklaring om utviklingstillatelser

28.05.2021

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om fire utviklingstillatelser til Astafjord Ocean Salmon AS på til sammen 3120 tonn MTB.

Vil beskytte kysttorsken mot oppdrett

26.05.2021

Forskarane rår forvaltinga til fortsatt å beskytte torskegytefelt langs heile kysten mot torskeoppdrett og å vurdere restriksjonar mot flytting og levandelagring.