Nyheter

Toppledermøte på Aqua Nor 2021

27.08.2021

Forum for rømmingssikkerhet har under Aqua Nor-messen arrangert et dialogmøte med rømming og sikkerhet som tema. Møtet har vært spesielt rettet mot ledere i oppdrettsbransjen og målet er å få etablert en god sikkerhetskultur mot rømming.

Forbud mot badebehandling gjelder for nye gytefelt i Hordaland

13.08.2021

Kartlagte gytefelt for torsk er oppdatert i Agder og Hordaland. Oppdateringen har betydning for hvor det er lov å badebehandle med legemidler mot lakselus og hvor slikt behandlingsvann kan tømmes. Etter oppdateringen omfattes flere akvakulturanlegg i Hordaland av forbudet.

Fiskeridirektoratet på Aqua Nor

13.08.2021

– Det skal bli kjekt å møtast på messe i Trondheim igjen. Fiskeridirektoratet stiller som vanleg med stand bemanna med fagfolk på årets Aqua Nor, seier kommunikasjonsdirektør Anette Aase.

Så langt tatt ut 6000 pukkellaks i 30 vassdrag

06.08.2021

Gjennom avtaler med profesjonelle aktører har Fiskeridirektoratet bidratt til uttak av om lag 6000 pukkelaks i nærmere 30 vassdrag utover de vassdragene som inngår i Miljødirektoratets tiltak i Øst-Finnmark.

Hastetiltak mot pukkellaks

05.07.2021

Fiskeridirektoratet har fått en ekstra bevilgning til å bidra med hastetiltak mot pukkellaks i sommer. Pengene vil bli brukt til å ta ut pukkellaks fra vassdrag.