Nyheter

Revidert tilråding for minste smoltvekt

07.09.2022

Fiskeridirektoratet har revidert tilrådinga for minste individvekt av laksesmolt ved ulike maskeopningar. Dette er gjort for å redusere risikoen for at smolt rømmer gjennom notmaskene.

Skal du delta på auksjon?

30.08.2022

Fristen for registrering til auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret utløper i dag den 30. august, klokken 23.59.

Dato for auksjonen 2022 er fastsatt

27.07.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt forskrift om auksjon av tillatelser til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 2022.