Utredningsprogram for havbruk til havs på høring

Fiskeridirektoratet sender i dag på høring forslag til utredningsprogram for havbruk til havs for områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken. Høringsfristen er 24. mai 2023.

Regjeringen besluttet 11. november 2022 at områdene Norskerenna sør, Frøyabanken nord og Trænabanken skal konsekvensvurderes for havbruk til havs (regjeringen.no).  Dette var i tråd med Fiskeridirektoratets anbefaling i rapport av 12. juli 2022 

Fiskeridirektoratet har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet utarbeidet forslag til utredningsprogram for konsekvensvurderingen av de tre områdene. Forslaget sendes nå på høring. Høringen er åpen, og alle kan sende sine innspill til Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 12.04.2023