Nyheter

Webinar rømmingssikkerhet

07.11.2022

Fiskeridirektoratet ønsker velkommen til webinar om rømmingssikkerhet 1. desember kl 09.15. NB. nytt tidspunkt. Årets tema er maskeopning og størrelse på smolt.

Lakserømming i Sognefjorden

31.10.2022

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei rømmingshending hjå Aller Aqua AS i Vadheimsfjorden i Høyanger. Laksen som har rømt er i underkant av 5 kg i storleik.

Ny digital portal for akvakultursøknad

19.10.2022

Fiskeridirektoratet skal innen utgangen av 2022 ha utviklet en digital søknadsportal for akvakultur. Målet er en felles digital løsning for behandling av søknader på tvers av etater og forvaltningsområder.

Resultater fra lakseauksjonen 2022

13.10.2022

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag avsluttet auksjonen av nye tillatelser til oppdrett av laks- ørret og regnbueørret. Tillatelsene er solgt i produksjonsområder langs kysten hvor miljøsituasjonen er vurdert som akseptabel.