Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nyheter

Ny rapport fra overvåkingsprogrammet for rømt laks

17.06.2024

Årets rapport fra Overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks i vassdrag viser at innslagene av rømt laks stadig er nedadgående., Antall vassdrag med høye og spesielt middels innslag av rømt oppdrettslaks er redusert.

Nedgang for laks – økt salg av andre arter

30.05.2024

Salg av laks, målt i tonn, gikk ned med tre prosent fra 2022 til 2023. I samme tidsrom økte salget av andre fiskearter som regnbueørret, røye og torsk,viser foreløpige tall fra Fiskeridirektoratets statistikk for akvakultur 2023.