Nyheter

Webinar om rømmingssikkerhet

16.02.2024

Tirsdag 20. februar, klokken 09:00, inviterer vi til webinar i samarbeid med Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Kystrederiene.

Hendelser etter «Ingunn»

07.02.2024

Fiskeridirektoratet har mottatt en rekke meldinger om hendelser på oppdrettsanlegg etter stormene i forrige uke.  

Stiller nøyaktighetskrav til oppdrettsnæringen

29.01.2024

Fiskeridirektøren foreslår at det innføres krav til nøyaktighet for antall fisk i hver produksjonsenhet, og at kravet forskriftsfestes. Arbeidet med et konkret regelverkforslag pågår.

Rømmingshendelse i Øygarden

05.01.2024

Lerøy Vest AS meldte 4. januar om en rømmingshendelse ved lokaliteten Kelvesteinen øst for Sotra i Vestland.