Nyheter

Avlusingsmiddel og hummar

31.05.2022

Fiskeridirektoratet ynskjer velkommen til webinar om korleis avlusingsmiddel kan påverke hummaren onsdag 15. juni 2022.

Økt salg av oppdrettsfisk i 2021

25.05.2022

Salg av oppdrettsfisk økte med 10,2 prosent fra 2020 til 2021. Dette skyldes først og fremst en økning i salget av laks, men også salg av torsk og kveite.

Feiltolking om maskeopning

22.04.2022

Oppdrettarar har feiltolka tilrådinga om maskeopning for smolt. Fiskeridirektoratet vil no ha meir kunnskap om risikoen for at smolten kan rømme igjennom notmaskene.