Skjul søk
04.06.2019

Død fisk ved to anlegg i Troms

Det er i dag meldt om dødelighet ved to lokaliteter på yttersida av Kvaløya i Troms. Fiskeridirektoratets fartøy «Rind» går til Harstad i ettermiddag.

04.06.2019

Jordskjelv og oppdrettskar

Regelverket for landbaserte akvakulturanlegg for fisk krever at det skal tas hensyn til blant annet jordskjelv ved dimensjonering av oppdrettskar.

07.06.2019

Tall og fakta

Viktig å huske at tonn og antall er grove anslag og at det tar noe tid å få alle fakta på plass. Vi oppdaterer tallene og annen informasjon fortløpende.

29.05.2019

Rømming på Frøya

Fiskeridirektoratet mottok natt til onsdag melding om rømming av oppdrettslaks fra Salmar AS sin slaktemerd Nordskag på Frøya. Det ble rapportert om en cirka 8 meter lang rift i nota.

29.05.2019

Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge?

Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder.

24.05.2019

13 000 tonn laks død i nord

Grovt anslått er nå 13 000 tonn, eller rundt 7,5 millioner oppdrettslaks død som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Troms. Det er siste døgn ikke meldt om dødelighet ved nye anlegg.

22.05.2019

11 600 tonn død laks i nord

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at rundt 11 600 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.