Nyheter

Ikke større oppdrettsrømming etter snøskred

16.02.2021

Det er ikke funnet hull i nøtene etter inspeksjon av anlegget som ble rammet av snøskred mandag denne uken. Fiskeridirektoratet konkluderer med at det ikke har funnet sted en større rømming.

Inspiserer oppdrettsanlegg etter snøskred

16.02.2021

Fiskeridirektoratets patruljefartøy «Eir» har i dag tatt om bord to tilsynsmedarbeidere fra region Nord, og er på plass ved anlegget i Alta hvor det i går gikk et snøskred.

Snøskred traff oppdrettsanlegg

15.02.2021

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingsmelding fra Grieg Seafood Finnmark om et snøskred som traff et oppdrettsanlegg i Alta kommune.

Rapport om reke- og krilldød aktualiserer fortsatte tiltak

01.02.2021

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Fiskeridirektoratet undersøkt rapporter om massedød av krill, reker og en del andre arter. Fiskeridirektoratet vil bruke rapporten i det videre arbeidet mot uønskede miljøeffekter fra oppdrett.