Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Gjenfangstfiske i sjø forlenges etter lakserømming i Hitra

Vi har i dag pålagt Lerøy Midt Sjø AS en ny uke med gjenfangstfiske i sjø etter rømmingshendelsen ved deres lokalitet Reitholmen på Hitra tidligere i mai. Selskapet har så langt gjenfanget ca. 1200 oppdrettslaks.

Det var 5. mai selskapet meldte om en rømmingshendelse ved lokaliteten Reitholmen på Hitra. Hendelsen skjedde i forbindelse med klargjøring av not for levering av fisk. Lerøy Midt Sjø har meldt til Fiskeridirektoratet at det rømte ca. 14 000 laks. Det er snakk om fisk på om lag 7 kg.

Selskapet har pr 20. mai fanget om lag 1200 oppdrettsfisk i eget gjenfangstfiske. Det meste av gjenfangsten er tatt med fartøy leid inn av selskapet, og noe er tatt på lokaliteten. I tillegg er det fanget ca. 140 oppdrettslaks i overvåkingsstasjonen ved Agdenes.

Fiskeridirektoratet har i samråd med Statsforvalteren gitt Lerøy Midt Sjø pålegg om utvidet gjenfangst i Fillfjorden-området på østsiden av Hitra. Vedtaket har blitt vurdert, og forlenget, ukentlig. Vedtaket har også blitt noe utvidet, i hovedsak ved at det også skal settes gjenfangstgarn ved tre andre lokaliteter, Storskogøya, Vassgåsholmen og Gunnarøya. Det tas hensyn til innsiget av villaks i vurderingene som blir gjort.

Det er kun fiskere som har avtale med selskapet som kan delta i dette fisket.

Tips oss om du fanger laks

Vi ønsker at publikum tipser oss om fangst av laks i området.

Tips Fiskeridirektoratet

Legg gjerne ved bilde av fisken. Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettsfisken.

Gjeldende fiskeregler i området må følges: Nye regler for laksefiske i Trøndelag | Statsforvalteren i Trøndelag

Oppdatert: 22.05.2024