Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Webinar om forurensningsregelverket for akvakultur i sjø

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet inviterer havbruksnæringen til webinar den 17. juni kl 10.00-12.00.

På webinaret vil vi informere om regelverket og nye krav til miljøundersøkelser.

Det er mulig å sende inn spørsmål etter møtet. Svar på spørsmål vil bli lagt ut på direktoratenes nettside sammen med opptak av webinaret.  

Les mer om webinaret og finn lenke til møtet

Vi oppfordrer deltakere fra samme selskap om å sitte sammen og logge på som en deltaker. 

Bakgrunn 

Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vedtok i februar 2024 et nytt forurensningsregelverk med bestemmelser om søknad og drift av akvakulturanlegg i sjø.

Regelverket innebærer at statsforvalteren som hovedregel skal gå bort fra individuelle tillatelser etter forurensningsloven og over til forskriftsfestede standardvilkår for forurensning fra fiskeoppdrett. Samtidig ble det innført nye minstekrav til miljødokumentasjon for akvakultursøknader.

 

Oppdatert: 06.06.2024