Fiskeoppdrett i balanse

Fiskeridirektoratet lanserte 4. mai en veileder som gir innsikt og praktiske råd om helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen og hvordan risikostyring kan brukes til å ta de riktige beslutningene. 
– Forhåpentlig til hjelp i virksomhetenes arbeid med å utvikle risikostyring, sier Kjellaug Eik Litland.

Veilederen er utarbeidet av Safetec på oppdrag av Fiskeridirektoratet. 

– Ambisjonen er at veilederen vil bidra til å gi bedre forståelse for å implementere helhetlig risikostyring og være til hjelp i virksomhetenes arbeid med å utvikle og forbedre seg i risikostyring, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Kjellaug Eik Litland.

Målgruppen er ledere på ulike nivåer i oppdrettsvirksomheter, men er også nyttig for andre som er interessert i risikostyring i akvakulturnæringen.

Den vanskelige balansen

Helhetlig risikostyring handler om å finne en balanse mellom å skape verdier og å beskytte verdier. Helhetlig risikostyring er dermed en måte å drive virksomheten på. Begrensede ressurser skal fordeles slik at virksomheten kan utnytte muligheter, skape gevinster, og håndtere utfordringer – og det i samsvar med samfunnets krav og forventninger.

– Det er ikke bare lett å balansere konfliktene mellom ulike hensyn. Eksempelvis hensynet mellom fiskens helse og velferd vs menneskesikkerhet, Friede Andersen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Risikostyring som en integrert del av driften

For å lykkes med risikostyring må den være en integrert del av driften, og ikke behandles som noe på siden. Veilederen gir råd om hvordan og hva som skal til for å lykkes i risikostyringsarbeidet fra styrerommet til merdkanten og tilbake igjen.

– I praksis handler helhetlig risikostyring om å gjøre beslutninger i virksomheten - fra ledernivå til operatørene på merdkanten som tar hensyn til faktorer med negative konsekvenser - og ikke ødelegger for andres muligheter til å ta gode valg, sier Leif Inge Sørskår, principal sikkerhetsrådgiver i Safetec.  

Sørskår vektlegger viktigheten av å tilpasse systemet og verktøyene til den enkelte virksomhet.

Bred oppslutning blant tilsynsmyndighetene

Tilsynsmyndighetene er enig i nytteverdien til veilederen og oppfordrer virksomhetene til å ta den i bruk.

– Veilederen vil nok også bli et nyttig verktøy for forvaltningen, sier Bjørn Bjørnstad, fagdirektør i Miljødirektoratet, som også understreker at veilederen synliggjør risikostyring som et ledelsesansvar.

Se lanseringen av veilederen

Vi lanserte veilederen i et webinar torsdag 4. mai der Safetec presenterte veilederen. Mattilsynet, Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet delte sine kommentarer til veilederen.

Se lanseringen og les veilederen her

Oppdatert: 05.05.2023