Webinar om helhetlig risikostyring innen akvakultur

Torsdag 4. mai lanserte vi «Fiskeoppdrett i balanse - en veileder i helhetlig risikostyring». Les rapporten og se opptak av lanseringswebinaret her.

Tid: Dato 4. mai, klokken 09.00 – 10.30

Opptak

Se webinaret i opptak her (youtube)

Risikostyring integrert i virksomheten

Safetec har på oppdrag av Fiskeridirektoratet laget en veileder som gir innsikt og praktiske råd om helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen.

Ambisjonen er at veilederen kan bidra til å gi bedre forståelse for å implementere helhetlig risikostyring og være til hjelp i virksomhetenes arbeid med å utvikle og forbedre seg i risikostyring.

Veilederen er kalt «Fiskeoppdrett i balanse – en veileder i helhetlig risikostyring» ettersom helhetlig risikostyring handler om å fordele ressurser for å oppnå en balanse mellom å skape verdier og å beskytte verdier. I praksis innebærer det at beslutninger på alle nivåer i virksomheten må ta hensyn til faktorer som kan medføre negative konsekvenser. For å lykkes med risikostyring må den være en integrert del av driften, og ikke behandles som noe på siden. Veilederen gir råd om hvordan og hva som skal til for å lykkes i risikostyringsarbeidet fra styrerommet til merdkanten og tilbake igjen.

Program

TidProgrampost
0900Innledning av Fiskeridirektoratet
0910Presentasjon av veilederen av Safetec
0955Innlegg fra Mattilsynet
1000Innlegg fra Miljødirektoratet
1005Innlegg fra Arbeidstilsynet
1010Spørsmål/diskusjon
Oppdatert: 25.04.2023