Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Veileder - helhetlig risikostyring innen akvakultur

Safetec har på oppdrag fra Fiskeridirektoratet utarbeidet en veileder som gir innsikt og praktiske råd om helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen.

Ambisjonen er at veilederen kan bidra til å gi bedre forståelse for å implementere helhetlig risikostyring og være til hjelp i virksomhetenes arbeid med å utvikle og forbedre seg i risikostyring.

Veilederen er kalt «Fiskeoppdrett i balanse – en veileder i helhetlig risikostyring» ettersom helhetlig risikostyring handler om å fordele ressurser for å oppnå en balanse mellom å skape verdier og å beskytte verdier. I praksis innebærer det at beslutninger på alle nivåer i virksomheten må ta hensyn til faktorer som kan medføre negative konsekvenser. For å lykkes med risikostyring må den være en integrert del av driften, og ikke behandles som noe på siden. Veilederen gir råd om hvordan og hva som skal til for å lykkes i risikostyringsarbeidet fra styrerommet til merdkanten og tilbake igjen.

Oppdatert: 05.05.2023