Barrierestyring i akvakulturnæringen

DNV har utviklet en veileder for "Barrierestyring i akvakulturnæringen " som legger grunnlaget for en felles forståelse av hva barrierestyring er.

Veilederen hjelper en til å ta i bruk barrierestyring som et risikostyringsverktøy. Veleideren kan bestilles hos DNV:

Oppdatert: 14.10.2022