Erfaringsbase om rømming

Fiskeridirektoratet har utviklet en erfaringsbase med de viktigste erfaringene fra tidligere rømmingshendelser. Målet med erfaringsbasen er at hele næringen kan lære av tidligere hendelser og på denne måten unngå nye rømminger.  Dette er basen som alle som jobber i eller i tilknytning til oppdrettsnæringen bør kjenne til.

Gå til erfaringsbasen

Ved å finne og videreformidle årsakene bak en uønsket rømmingshendelse, kan hele næringen lære og gjøre nødvendige forbedringer av egne rutiner og utstyr. Da kan man unngå at det samme skjer igjen.

Lett å skaffe kunnskap

Kunnskap ligger til grunn for en bærekraftig utvikling av akvakulturnæringen. Det skal derfor være lett å tilegne seg relevant kunnskap som er tilpasset det arbeidet som skal utføres. Til dette formålet er det utviklet en erfaringsbase.

Erfaringsbasen er forankret i regjeringens strategi mot rømming fra akvakultur.

Grunnlag for risikovurderinger og tiltak

Erfaringsbasen inneholder erfaringsark om en rekke ulike tema. Disse kan oppdretterne bruke som grunnlag for å gjøre gode risikovurderinger og iverksette tiltak. I tillegg er erfaringsarkene praktisk innrettet, slik at de skal kunne brukes til planlegging av arbeidsoperasjoner og ved opplæring.

Eksempler på hva du kan finne i erfaringsbasen er informasjon om hva du bør tenke igjennom ved bruk av perleband og badering, og hva du kan gjøre for å hindre at fisk mistes under lusetelling.

Fra næringen selv

Fiskeridirektoratet har fått informasjonen i erfaringsbasen  fra næringsaktørene selv. Alle oppdrettere har plikt til å melde inn mistanke om rømming og faktiske rømminger til oss. Fiskeridirektoratet gjennomgår så disse, og i en del av sakene gjennomfører vi rømmingsinspeksjoner for å finne ut hva som var årsakene til rømmingen.

Videreutvikles kontinuerlig

Erfaringer fra rømmingshendelsene blir formidlet ut til næringen gjennom erfaringsbasen. Dette betyr at erfaringsbasen er under kontinuerlig utvikling. Men allerede nå har vi 23 nyttige erfaringsark oppdrettsbransjen kan lære mye av.

Tips oss

Synes du noe mangler, eller har du gode tips til materialet som allerede ligger der? Gi oss en lyd da vel!

Gå til erfaringsbasen