Anmelder Aller Aqua etter overtredelse av regelverket

Fiskeridirektoratet anmelder Aller Aqua Norway AS på bakgrunn av rømmingshendelsen i oktober 2022. Det er vurdert at rømmingen skyldes overtredelse av regelverket.

I oktober 2022 rømte det 35 000 fisk fra Aller Aqua Norway AS sitt anlegg, på Floteneset i Høyanger kommune i Vestland fylke.

-Når vi fulgte opp rømmingshendelsen, fant vi flere avvik ved tilsyn, sier Gudrun Egge, konstituert seksjonssjef for seksjon reaksjoner i Fiskeridirektoratet.

I november 2022 ble Aller Aqua Norway AS pålagt å drive med miljøovervåkning, og uttak av rømt oppdrettslaks i 11 vassdrag i Vestland Fylke.

I januar 2023 valgte vi å anmelde selskapet for ulike brudd på akvakulturlovgivningen.

-Vårt utgangspunkt er å sikre forsvarlig drift for å verne miljøet i størst mulig grad. Drift i henhold til regelverket innebærer også å forebygge, og å minimere risikoen for miljøskade, sier Egge.

Selskapets ansvar 

Hvert enkelt selskap som driver med akvakultur har ansvar for å lage rutiner som ivaretar forsvarlig drift til enhver tid, og i enhver situasjon.

-Det er en forutsetning at næringen etterlever vilkårene for drift, dersom akvakulturnæringen skal være bærekraftig, sier Egge.

Oppdatert: 24.03.2023