Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Anmelder Aller Aqua etter overtredelse av regelverket

Fiskeridirektoratet anmelder Aller Aqua Norway AS på bakgrunn av rømmingshendelsen i oktober 2022. Det er vurdert at rømmingen skyldes overtredelse av regelverket.

I oktober 2022 rømte det 35 000 fisk fra Aller Aqua Norway AS sitt anlegg, på Floteneset i Høyanger kommune i Vestland fylke.

-Når vi fulgte opp rømmingshendelsen, fant vi flere avvik ved tilsyn, sier Gudrun Egge, konstituert seksjonssjef for seksjon reaksjoner i Fiskeridirektoratet. 

I november 2022 ble Aller Aqua Norway AS pålagt å drive med miljøovervåkning, og uttak av rømt oppdrettslaks i 11 vassdrag i Vestland Fylke.

I januar 2023 valgte vi å anmelde selskapet for ulike brudd på akvakulturlovgivningen. 

-Vårt utgangspunkt er å sikre forsvarlig drift for å verne miljøet i størst mulig grad. Drift i henhold til regelverket innebærer også å forebygge, og å minimere risikoen for miljøskade, sier Egge. 

Selskapets ansvar 

Hvert enkelt selskap som driver med akvakultur har ansvar for å lage rutiner som ivaretar forsvarlig drift til enhver tid, og i enhver situasjon.

-Det er en forutsetning at næringen etterlever vilkårene for drift, dersom akvakulturnæringen skal være bærekraftig, sier Egge. 

Oppdatert: 24.03.2023