Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Pålegg om utslakt opprettholdes

Klagesaksenheten opprettholder pålegg om utslakting på tre lokaliteter tilhørende Norcod etter funn av gytemoden torsk.

Fiskeridirektoratet ga i slutten av februar Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter. Pålegget var i samsvar med selskapets egen utslaktingsplan, hvor merdene skulle være ferdig utslaktet innen 1. april.

Selskapet klaget på vedtaket. Klagen er nå ferdig behandlet av Klagesaksenheten og pålegget om utslakting opprettholdes.

Ytterligere to merder må slaktes ut

Norcod fikk også pålegg om å følge opp utviklingen i de resterende merdene. Utviklingen i modningsgrad førte til at Fiskeridirektoratet 4. april påla utslakting av ytterligere to merder på Frosvika, med frist 21. april.

Oppdatert: 12.04.2023