Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Nyheter

Avklaring om deltagelse i loddefiske

09.02.2024

Alle fartøyeiere i kystgruppen bes avklare og melde til Sildelaget om de har reelle planer om å delta i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024.

Deltakelse i selfangst 2024

02.02.2024

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vesterisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2024, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,5 millioner kroner og søknadsfristen er 24. februar.

Meld deg på ungdomstillegg 2024

01.02.2024

Påmelding til ungdomstillegget i torskefisket nord for 62° nord er åpnet. I år gir tillegget en garantert tilleggskvote på 3 tonn torsk.