Nyheter

Kontroll av fiske etter leppefisk 2022

07.07.2022

Fisket etter leppefisk har økt kraftig de siste årene, og med det har det kommet stadig strengere reguleringer for å kunne håndtere den sterke veksten og sikre bestandene. Neste uke starter Fiskeridirektoratet en offensiv for kontroll av fiske etter leppefisk.

Kurs for fiskerikyndige 2022

05.07.2022

Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for fiskerikyndige 15. -17. november 2022. Kurset arrangeres i Bergen. Påmeldingsfrist 30. september.

Åpner taretråling på Helgelandskysten

01.07.2022

Fiskeridirektoratet fastsetter nå en forskrift som åpner for å tillate taretråling sør for Vegaøyan verdensarvområde i Nordland fylke. Dermed utvides området for taretråling til også å omfatte sørlige deler av Nordland.

Ny utlysning av pilotprosjektet «Vekt om bord»

28.06.2022

Arbeider du som yrkesfisker? Vi ønsker å etablere et pilotprosjekt for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk, der ressursregistrering og føring av seddel skjer basert på veiing av fangst om bord på fiskefartøyet.