Nyheter

Tilskudd til selfangst 2021

26.02.2021

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2021, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,75 millioner kroner og søknadsfristen er 5. mars.

Håndhevelse av pingerpåbudet

26.02.2021

Fiskeridirektoratet har fått flere henvendelser om håndhevelsen av påbudet om bruk av akustiske pingere i Vestfjorden. Lovbrudd vil bli registrert.

Fisker skal ha adgang til veiing ved mottak

16.02.2021

Flere fiskere har i det siste, blant annet i Fiskeribladet og i meldinger til Fiskeridirektoratet, gitt uttrykk for at de blir svindlet på kvantum ved landing av fisk. Dette skal skje ved at fiskere ikke får adgang til mottaket der veiing av fangsten foregår. Regelverket slår fast at fisker skal ha slik adgang.

Justerte krav til venting på seddelsignering

11.02.2021

Fiskere som lander fisk skal som hovedregel ikke forlate mottaksstedet før seddelen er ferdig utfylt og signert. Dette gjelder også ved elektronisk signering. Det blir likevel mulig å få dispensasjon fra dette kravet slik at fartøyet kan gå til et annet sted i påvente av signering av seddel.