Nyheter

Endring av gebyrer

22.03.2023

Gebyrsatsene for saksbehandling av søknader om ervervstillatelse og innmelding av fartøy i Merkeregisteret er endret.

Foreslår forenklinger i rapporteringen

16.03.2023

Fiskeridirektøren hadde under Lofotfishing sitt første brukerforum der han presenterte forenklinger i den elektroniske rapporteringen. Forslagene ble godt mottatt.

Vil ha fartøy over 21 meter utenfor grunnlinjene

14.03.2023

Første del av høringsprosessen om havdeling og fiske etter kysttorsk er nå gjennomført, og Fiskeridirektoratet opprettholder i all hovedsak forslaget om at fiskeflåten over 21 meter må fiske utenfor grunnlinjene. Forslaget omfatter også fiske etter hyse og sei.

Fare for sprenging i snurrevadfisket

10.03.2023

Fiskeridirektoratet ber fiskerne være aktsomme etter flere meldinger om hendelser der snurrevadsekker har sprukket på grunn av for mye fisk.

Presisering om rapportering av rund og ubearbeidet fisk på sjø

08.03.2023

Fiskeridirektoratet presiserer at fangst alltid skal rapporteres per art i rund vekt i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS). Med rund vekt menes den vekten fisken har når den blir tatt om bord i båten, inkludert mageinnhold med videre, og før eventuell bearbeiding.