Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Økt maksimalkvote for ringnotgruppen i fiske etter lodde i Barentshavet i 2024

Loddtrekning om økt maksimalkvote for ringnotgruppen i fiske etter lodde i Barentshavet i 2024

Fiskeridirektoratet har åpnet for at fartøy kan få tildelt et tillegg på 500 tonn til sin maksimalkvote. Tillegget tildeles etter påmelding og loddtrekning.

Fartøy som ønsket å delta i loddtrekningen måtte være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag innen 3. april 09:00.

Fiskeridirektoratet har gjennomført loddtrekning, og trekningslisten er publisert på nettsiden til Norges Sildesalgslag (sildelaget.no).

Fartøyene må ta utseiling senest 24 timer etter at de får tilbud om økning i kvoten. Etter denne fristen går tilbudet til neste fartøy på listen.

Oppdatert: 04.04.2024