Ingen påskestopp for fiskerikontrollen

Påsken står for døren, men det bryr ikke skreien seg om. Fiskerne tar heller ikke påskefri, og det betyr at Fiskeridirektoratet også er til stede med operativ fiskerikontroll i påsken.

Både inspektører fra seksjon fiskerikontroll og veiledning og fra Fiskeridirektoratets sjøtjeneste vil være til stede på mottak og på havet i påsken.

– Ved landing av fisk kommer vi til å ha spesiell oppmerksomhet på at fangster skal holdes adskilt på mottakene, og at fangstene blir veid og sluttseddel skrevet uten unødig opphold. I tillegg vil vi utføre annen ordinær kontroll, sier konstituert seksjonssjef Karl Anton Lorgen for fiskerikontroll og veiledning i Fiskeridirektoratet.

Mest positivt

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste er på havet og vil ha spesiell oppmerksomhet på inn- og utmelding av bruk i sjøen.

kontroll-roest-mars2023.jpg
Fiskerikontroll

Så langt i vinter er det lite avvik å melde. De fleste sakene er såkalt veiledningssaker og det er noen få saker som kan ende med overtredelsesgebyr.

– Det er stor aktivitet og god tilgang på fisk, og det er mest positive tilbakemeldinger fra våre folk som er ute og kontrollerer, sier Lorgen.

Oppdatert: 22.03.2024