Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Justering av havdelingsgrense i Vestfjorden

Høring om justering av grensen for hvor fartøy på eller over 28 meter kan drive fiske etter torsk, hyse og sei i Vestfjorden (Hovedområde 00).

Fartøygruppen er i dag avgrenset til fiske utenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen.

Fiskeridirektoratet hører på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet en justering av grensen til en rett linje mellom Lofotodden og Helligvær.

Fiskeridirektoratet inviterer alle interessenter til å komme med innspill innen utgangen av onsdag 13. mars.

Den korte fristen er nødvendig dersom forslaget eventuelt skal få betydning for inneværende torskesesong.

Gå direkte til høringssiden - Justering av grense havdeling og kysttorskvern.

Oppdatert: 07.03.2024