Nyheter

Hvordan rapportere torsken din?

22.03.2022

For å sikre en riktig og felles forståelse for hva som skal rapporteres på havet og hva som skal rapporteres når det landes ubearbeidede produkter har vi laget en enkel oppskrift for hva som skal rapporteres i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) og hva som skal føres på seddel.

Fare for sprenging i snurrevadfisket

18.03.2022

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste går nå ut med en aktsomhetsmelding etter flere hendelser der snurrevadsekker har sprukket på grunn av for mye fisk.

Henstillingsområde for snurrevad ved Røst

17.03.2022

På bakgrunn av ny henvendelse fra Nordland Fylkes Fiskarlag, Norges Fiskarlag og flere henvendelser det siste døgnet fra snurrevadfartøy som drifter ved Røst, har Fiskeridirektoratet region Nordland valgt å opprette et henstillingsområde på Skomværhavet utenfor Røst, der det kun blir tillatt å fiske med snurrevad.

Minsteavstand mellom bruk og henstillingsområde

16.03.2022

Fiskeridirektoratet innfører, med hjemmel i den lokale «Lofotforskriften», økt minsteavstand på 0,4 nautiske mil mellom snurrevad og andre bruk ved Røst, og det etableres i tillegg et henstillingsområde der de minste snurrevadfartøyene vil ha førsteretten til å fiske.

Høring om taretråling

11.03.2022

Fiskeridirektoratet har lagt ut høring om regulering av tarehøsting langs kyststrekket fra Trøndelag fylke til Vega i Nordland.

Tilskudd til selfangst 2022

09.03.2022

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2022, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 1,5 millioner kroner og søknadsfristen er 16. mars.

Leie av fiskefartøy 2022

04.03.2022

Fiskeridirektoratet ved sjøtjenesten vil leie inn fartøy for overvåking av fiskefelt.

Områdene som skal overvåkes er i Norges økonomiske sone og i Barentshavet.