Nyheter

Fangst av kongekrabbe i sommer

16.06.2023

Kvantum kongekrabbe innenfor ungdomsfiskeordningen 2023 er fastsatt til 15 tonn hannkrabber innenfor kvoteregulert område.

Kvotetillegg på torsk

15.06.2023

Mandag 26. juni 2023 starter ferskfiskordningen for fiske av torsk nord for 62°N. Det avsatt totalt 11 040 tonn torsk til ferskfiskordningen. Dette fordeles med 9 840 tonn til fartøy i lukket gruppe og 1 200 tonn til fartøy i åpen gruppe.

ERS-forskriften utvides

15.06.2023

Fra 1. juli 2023 blir virkeområdet til ERS-forskriften utvidet, til også å omfatte norske fiske- og fangstfartøy mellom 10 og 11 meter største lengde.

Problemer med fristen?

14.06.2023

Fisket etter blåkveite stoppes onsdag 14. juni kl 23.59. Vi oppfordrer fiskere som får problemer med å overholde fristen, til å melde fra til Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsenter (FMC).

Nye reguleringer i fisket etter kveite

06.06.2023

Utvidet fredning i gyteperioden, økt minstemål, nye redskapsbegrensninger og rapporteringskrav er blant reguleringene som trådte i kraft 1. juni 2023.

Skadd kongekrabbe vil kunne føre til overfiske

30.05.2023

I det kvoteregulerte området øst for Nordkapp er det tillatt med 10 prosent skadd hannkrabbe i fangstene av kongekrabbe. Så langt i år er andelen over 20 prosent, noe som vil kunne føre til overfiske av kvoten og reduserte kvoter neste år.

Unngå kontakt med hvithvalen i Oslofjorden

24.05.2023

Hvithvalen kjent som «Hvaldimir» oppholder seg nå i indre Oslofjord. Det betyr at den er kommet til et svært tett befolket område, og risikoen for at hvalen kan bli skadet på grunn av menneskelig kontakt er dermed blitt vesentlig større.