Nyheter

Økt kontroll under årets tobisfiske

14.04.2021

Årets fiske etter tobis starter 15.april. Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Norges Sildesalgslag vil med bakgrunn i Nasjonal Strategisk Risikovurdering følge årets fiske tett for å unngå ulovlig innblanding av fisk under minstemål og redusere bifangst.

Webinar om framtidens fiskerikontroll

08.04.2021

Fiskeridirektoratet og SINTEF Ocean inviterer til åpent webinar om framtidens fiskerikontroll onsdag 28. april. Hvordan kan dagens fiskeriforvaltning og etterlevelse av reguleringene styrkes gjennom digitalisering og automatisering?

Oppretter henstillingsområde for snurrevad ved Valberg

22.03.2021

Fiskeridirektoratet har besluttet å opprette et henstillingsområde ved Valberg i Henningsværstraumen som er eksklusivt tilgjengelig for fartøy under 11 meter som fisker med snurrevad, med virkning fra mandag 22. mars 2021 kl. 12:00 frem til 15. april 2021.

Ønsker å leie havgående fartøy

22.03.2021

Vi ønsker å leie et fartøy over 50 meter til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Sør-Norge til Barentshavet. Tilbud må være oss i hende senest kl.12.00, den 22. april 2021.

Kravet om utmelding av redskap i Lofoten står

12.03.2021

Den lokale forskriften for fiske i Lofoten krever at fiskerne skal melde inn og ut redskap som står i sjøen. Men dette blir det syndet imot og Fiskeridirektoratet minner derfor om kravet til inn- og utmelding av redskap.

Ei selfangstskute – ingen inspektør

11.03.2021

Kun ei skute har søkt om å få delta i årets selfangst og den har no fått løyve. På grunn av koronapandemien vil Fiskeridirektoratet heller ikkje i år sende inspektør for å overvake selfangsten.