Ingen refordeling i åpen gruppe

Fiskeridirektoratet har konkludert med at det på nåværende tidspunkt ikke blir refordeling i åpen gruppe.

– Vi har mottatt motstridende tilbakemeldinger fra næringen angående refordeling i åpen gruppe sitt fiske etter torsk. Etter å ha vurdert saken, har vi kommet til at vi ikke refordeler i åpen gruppe på nåværende tidspunkt, sier seksjonssjef Trond Ottemo Fiskeridirektoratet.

Usikre prognoser

Prognosene for utviklingen i fisket framover er svært usikre, men det forventes at det fremdeles vil bli fisket en del torsk i de neste ukene. Det kan blant annet pekes på at en del av de minste fartøyene i Øst-Finnmark akkurat har startet fisket.

– Dersom det ved årets slutt står igjen mer enn 10 % av gruppekvoten, vil vi anbefale at alt restkvantum kan overføres til neste år da det er forventet at torskekvoten kan bli redusert ytterligere neste år. Vi viser til behov for forutsigbarhet i fiskerireguleringene, og legger til grunn at ferskfiskordningen starter 1. juli som planlagt, sier Ottemo.

Oppdatert: 18.04.2024