Nyheter

Åpner taretråling på Helgelandskysten

01.07.2022

Fiskeridirektoratet fastsetter nå en forskrift som åpner for å tillate taretråling sør for Vegaøyan verdensarvområde i Nordland fylke. Dermed utvides området for taretråling til også å omfatte sørlige deler av Nordland.

Ny utlysning av pilotprosjektet «Vekt om bord»

28.06.2022

Arbeider du som yrkesfisker? Vi ønsker å etablere et pilotprosjekt for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk, der ressursregistrering og føring av seddel skjer basert på veiing av fangst om bord på fiskefartøyet.

Håndhevelse av nye krav til rømmingshull

15.06.2022

Det er allerede innført krav til rømmingshull i en rekke teinefiskerier for både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Fra 1. juli innføres krav til rømmingshull i tre nye fiskerier for yrkesfiskere.

Søker fartøy til kartlegging av lodde ved Jan Mayen

15.06.2022

Med Havforskningsinstituttet (HI) som faglig ansvarlig, vil det sommeren 2022 bli gjennomført kartlegging av loddeforekomster i fiskerisonen ved Jan Mayen. Kartleggingen vil bli utført i perioden 4. - 14. august av ett fartøy. Stimetid til og fra kartleggingsområdet kommer i tillegg.