Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Stadig flere unge og kvinnelige fiskere

Antall unge fiskere er økende, og det øker relativt mest for kvinner. For fiskere under 20 år var økningen over 9 prosent fra 2021 til 2022.  

– Fiskeridirektoratets statistikk om fiskere viser at det er attraktivt å komme inn i fiskerinæringen, og det er en gledelig utvikling, sier Jon-Erik Henriksen, som er Fiskeridirektoratets direktør for forvaltningsdivisjonen.

Han mener at når ungdommen har blikket på fiskeryrket, må det ses i sammenheng med rammevilkår for fiskeflåten som legger til rette for gode arbeidsplasser med konkurransedyktig avlønning.

– Vi ser også at ungdommen søker seg til de blå linjene, der de gjennom gode utdanningstilbud kan få en trygg vei inn i et framtidsrettet yrkesalternativ, sier Henriksen. 

Størst økning av unge kvinnelige fiskere

Antall kvinnelige fiskere med fiske som hovedyrke økte med 9 prosent fra 2021 til 2022. Ved utgangen av 2022 var det registrert 432 kvinner med fiske som hovedyrke, mens det i 2021 var registrert 396 kvinner med fiske som hovedyrke.

Det er blant de yngste kvinnene at ­økningen er størst. Ved utgangen av 2022 var det registrert 138 kvinnelige fiskere under 30 år, mens tilsvarende tall ved forrige årsskifte var 122, altså en økning på 13 prosent.

– I det siste har det vært mye fokus på å legge bedre til rette for kvinner i fiskerinæringen, og det er også noe Fiskeridirektoratet er opptatt av. Derfor er det særlig positivt at det er en økning i antall unge kvinnelige fiskere, sier Henriksen.

Flere fiskere under 40 år

Uavhengig av kjønn var økningen i antall fiskere størst blant de aller yngste, de under 20 år, for i denne yngste aldersgruppen var økningen på 9,4 prosent. I denne aldersgruppen var 309 fiskere i 2021 og 338 fiskere i 2022, som hadde fiske som hovedyrke.

Også for aldersgruppen 30-39 år var det en solid økning i antall fiskere. I denne aldersgruppen var det 1748 fiskere i 2021 og 1836 fiskere i 2022, som hadde fiske som hovedyrke, noe som tilsvarer en økning på 5 prosent.

Statistikk om fiskere i fiskermanntallet

Ikke tegn på forgubbing av fiskeryrket

– Det blir i offentligheten ofte tegnet et bilde av en næring som er preget av forgubbing. Vår statistikk om fiskere viser tvert imot at rekrutteringen til fiskeryrket går i riktig retning. Slik det fremstår er arbeidsplassene på havet attraktive for både de unge og de eldre, noe som er et sunnhetstegn, sier Henriksen.

Han understreker at vi må fortsette det gode arbeidet for å rekruttere de unge inn i næringen, samtidig som vi må ta vare på de som allerede er der.

 

Oppdatert: 28.02.2023