Kurs for alle hvalfangere i 2023

Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for hvalfangere 21. mars 2023 i Svolvær. Kurset er obligatorisk for alle hvalfangere (eier og skytter) som skal delta i årets fangst av vågehval.

Når: kl 10:00-16:00 
Sted: Scandic Svolvær

Påmelding til kurset

Send hvem som deltar til   og merk med «påmelding kurs hvalfangere».

Frist for påmelding: 16. mars

Husk å sende søknad 

Fartøy som ønsker å delta i årets fangst av vågehval må sende skriftlig søknad til Fiskeridirektoratet.

Søknad sendes til   og merkes med «påmelding hvalfangst» og fartøyets navn i emnefeltet.

Oppdatert: 02.03.2023