Endring i reguleringen av Lofotfisket for 2023

Det fleksible felleshavet «Skomvær» er endret til et særskilt snurrevadfelt og feltet «Ureteigen» har blitt litt mindre.

Fiskeridirektoratet vedtar endringer i forskrift av 17. februar 2023 nr. 225 om lokal regulering av Lofotfisket for 2023, Nordland.

Kart over regulert område i Lofoten, kartet viser felt for snurrevad utenfor øya Røst.jpg
Kart over område for snurrevad utenfor Røst

Endringene består i at det fleksible felleshavet «Skomvær» er endret til et særskilt snurrevadfelt, jf. ny § 3 i forskriften, samt at feltet «Ureteigen» har blitt noe redusert i størrelse.

Kart med oppmerkede områder utenfor Ureteigen og Hennigsvær
Kart med oppmerkede områder utenfor Ureteigen og Hennigsvær

Fiskerorganisasjonene har i fellesskap bedt om at felleshav og området forbeholdt spesifikke redskapsgrupper likevel kan brukes av andre redskapsgrupper når området ikke blir brukt av den redskapsgruppen som området egentlig er forbeholdt for.

Vi ber fiskerne samarbeide godt på feltet.

Skal evalueres

For å få et vurderingsgrunnlag for om dette kan være en hensiktsmessig praksis, vil Fiskeridirektoratet håndheve kontrollen av snurrevadfeltet «Skomvær» i henhold til organisasjonenes anmodning i en prøveperiode på en uke. Etter dette vil ordningen evalueres.

Oppdatert: 03.03.2023