Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fangstbegrensning i pelagisk trål

I fisket etter kolmule er det til tider et problem at fangstene blir for store, og at det dermed oppstår fare for at trålen sprenges med tap av fangst og ødelagt redskap som resultat. Siden 2019 har det vært jobbet med å utvikle metoder for å hindre at dette skjer, og et fangstbegrensningssystem for kolmulefisket skal nå testes videre på kolmulefeltene.

Gjennom «Ordningen for fiskeforsøk og utviklingstiltak», som Fiskeridirektoratet forvalter, og i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering og Havforskningsinstituttet, utvikler Fiskeridirektoratet nå bedre metoder for fangstregulering i fisket etter kolmule.

– Siden starten av prosjektet i 2019 har vi testet et fangstbegrensningssystem, som i utgangspunktet ble utviklet for bruk i snurrevadfiske etter torsk, sier rådgiver Hermann Magnus Hagen Pettersen fra Miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Fangstbegrensningssystemet går ut på at frempå trålposen monteres det en separat seksjon med spalter/snitter i toppen i sidepanelene og en åpning i bunnen. Bak disse monteres en fiskelås som skal hindre tilbakeslag og tap av fisk fra sekken i havoverflaten.

-Når trålposen fylles opp av fisk fram til denne seksjonen vil sekken utvide seg, fiskelåsen vil lukke sekken og spaltene vil åpne seg når sekken er full. Overskuddsfangst ledes ut av trålen gjennom utslippshullene, sier Hagen Pettersen.
 

Det settes en stropp rundt posen i ønsket avstand fra enden av sekken, for å regulere hvor mye fangst en ønsker å få. Stroppen holdes igjen med en mekanisk utløser som frigir stroppen på et forhåndsvalgt dyp.

- Når denne stroppen løses ut, frigis det også mer volum i sekken, slik at en unngår for stort press på sekken når fisken ekspanderer, som følge av luft i svømmeblæra på grunn rask oppstigning fra fiskedypet, sier Hagen Pettersen.

Dette gjør at trålposen får en bedre oppstigning til havoverflaten, og risikoen for «sprenging» av sekk minimeres betraktelig.

- Fangstbegrensingssystemet hjelper også fartøyene til å regulere fangsten slik at siste hal før full last ikke overstiger lasteromskapasiteten, sier Hagen Pettersen. 

Fakta om fiske etter kolmule

Kolmule er en liten torskefisk med utbredelse som strekker seg over store deler Nord- Atlanteren.

Den norske fiskeflåten fisker kolmule ved bruk av flytetrål. Fiske skjer i hovedsak på 300-600 m dyp langs kontinentalskråningen vest av de britiske øyer i perioden februar til og med april.

Fangstene i hvert trålhal varierer, men det er ikke uvanlig med langt over 500 tonn fisk i halet. De store fangstene kombinert med krevende værforhold kan i verste fall føre til sprengte trålposer med tap av fangst og ekstra utgifter som resultat. Med for store fangster oppstår det også lett problemstillinger knyttet til sikkerhet (HMS) om bord.

Oppdatert: 06.03.2023