Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Lokal regulering av Lofotfisket for 2023 fastsatt

Fiskeridirektoratet har fastsatt den lokale reguleringen av Lofotfisket for 2023. Forskriften bygger på tidligere års regulering, og trer som før i kraft fra 1. mars. Forskriften bygger på en høring som er gjennomført med organisasjonene innenfor næringen.

Det som er nytt i år er at vi innfører seks områder med såkalte fleksible felleshav mellom Svolvær og Røst.

– De fleksible felleshavene er ment å erstatte opprettelse av henstillingsområder underveis i sesongen, der vi har vært nødt til å fortrenge en redskapsgruppe til fordel for en annen. Vi har forståelse for at henstillingsområdene har skapt uforutsigbarhet for aktørene, og håper at de nye fleksible felleshavene gjør det lettere for aktørene å planlegge fisket sitt frem i tid, sier Janne Andersen, fungerende divisjonsdirektør i tilsyns- og kontrolldivisjonen.

De fleksible felleshavene er fastsatt basert på forslag fra næringen. Alle områdene er likt regulert for å sikre at reguleringene er enkle å forholde seg til og håndheve.

Sikre tilgang for alle redskapsgrupper

All faststående redskap og fløytline skal tas om bord i fartøyet senest kl. 10.00 og kan tidligst settes ut kl. 17.00 innenfor de fleksible felleshavene, og det er bare tillatt å fiske med snurrevad i de fleksible felleshavene mellom kl. 10.00 og 17.00.

– Dette gjør vi for å forsøke å sikre at alle redskapsgruppene har områder fordelt langs Lofoten der de kan slippe til. Det tradisjonelle linefeltet utenfor Henningsvær er også videreført slik det har vært de siste årene.

Som tidligere år har forskriften også egne regler om minsteavstand mellom faststående redskaper og snurrevad, begrensninger på mengde tau og nattero for snurrevadfisket, samt regler om innmelding, merking og røkting av faststående redskap.

Oppdatert: 20.02.2023