Nyheter

Øker kontrollen med hvalsafari

07.12.2021

Fiskeridirektoratet har både observert og fått rapporter om uønsket adferd i forbindelse med hvalsafari i Kvænangen i Troms og Finnmark. Både Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet har fulgt opp aktiviteten og vil øke kontrollen med hvalsafari.