Nyheter

Forskningskvoter for 2023

14.09.2022

Nærings- og fiskeridepartementet avsetter årlige kvoter forskningskvoter av en begrenset størrelse for tildeling til forsknings- og undervisningsformål. Søknad om forskningskvoter for 2023 må sendes innen 31. oktober 2022.

Forslag til deltakerforskrift for 2023 på høyring

12.09.2022

Strengare krav til eigarskap i ope gruppe, lettare å få leigefartøy i ope gruppe og manntalskravet til landnotfiske etter brisling, er nokre av temaene som er berørt i høyringa til deltakarforskrift i fiskeria for 2023.

IT-systemene oppe igjen

09.09.2022

IT-systemene i Fiskeridirektoratet fungerer igjen fra klokken 22.00 lørdag den 10. september. Returmeldinger for elektronisk rapportering sendes som de skal.

Nedslående rekord på opprenskingstokt

08.09.2022

Årets havgående opprenskingstokt etter tapte og gjenstående fiskeredskaper er godt i gang, men måtte torsdag 8. september til havn for å losse store deler av «fangsten» etter å ha satt en nedslående rekord.

Lyser ut midler til utvikling av identifiseringsteknologi

06.09.2022

Fiskeridirektoratet har fått tildelt 10 millioner kroner fra forskningsrådet til en førkommersiell anskaffelse. Midlene skal brukes til utvikling av nye teknologiske løsninger som skal sikre automatisk registrering av fangst om bord i fiske- og fangstfartøy.

Walrus in Oslo-fjord is euthanized

15.08.2022

A stray walrus has since last spring emerged on different locations along the southern coast of Norway. The walrus has drawn significant attention and this has caused several hazardous situations.