Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Henstillingsområde for snurrevad på Breivikfjorden

Fiskeridirektoratet har etter anmodning fra Fiskarlaget Nord etablert et henstillingsområde for fiske med snurrevad på Breivikfjorden i Troms og Finnmark fylke.

På Breivikfjorden er det for tiden et godt fiske og en økende tilstrømming av fartøy som drifter med garn. Det har medført at snurrevadflåten har utfordringer med å finne seg ledige arealer for å kunne utøve et fiske i området.

Mange bruk

Det står en betydelig mengde faststående redskaper i området, og det er få områder der snurrevadflåten kommer til på grunn av mengden med bruk.

Med dette som bakgrunn har Fiskeridirektoratet derfor i dialog med fiskerorganisasjonene etablert et henstillingsområde for snurrevad på Breivikfjorden, avgrenset av følgende posisjoner:

1.      N 70°30,38 – E 21°54,00 

2.      N 70°32,14 – E 21°55,44 

3.      N 70°32,38 – E 21°56,65 

4.      N 70°32,15 – E 21°58,42 

5.      N 70°31,33 – E 21°57,75 

6.      N 70°30,13 – E 21°58,60 

Herfra tilbake til posisjon 1.  

Dette området er dedikert til fartøy som fisker med snurrevad. Fartøy som fisker med faststående bruk henstilles til å stoppe fisket i dette området. 

Oppdatert: 20.03.2023