Trangt mellom redskapene på fiskefelt utenfor Senja

Under skreifisket utenfor Senja er det i disse dager trangt mellom redskapene. Fiskeridirektoratet oppfordrer til dialog mellom de ulike redskapsgruppene.

Under skreifisket driftes det med garn, line, snurrevad, og det er også et og annet fritidsfiske- og turistfiskefartøy der.

Fiskeridirektoratet har den siste tiden fått en del tilbakemeldinger fra snurrevad-, garn- og linefiskere, som er frustrert over hvordan andre redskapsgrupper opptrer på feltet.

Garn- og linefiskerne mener at snurrevadfartøy bryter forkastregelen og fisker for nært faststående bruk. Snurrevadfiskere er på sin side frustrert over at garn- og linefiskere ikke melder ut sine bruk. De hevder det er vanskelig å få kontakt med garn- og linefiskerne for å avklare hvorvidt det er redskaper i de områdene de ønsker å fiske.

Havressursloven § 25 (lovdata.no) beskriver forkastregelen for faststående bruk. I området utenfor Senja er minsteavstanden en nautisk mil fra snurrevad til faststående redskaper, som garn og line.

Fiskeridirektoratet oppfordrer derfor til dialog for å oppnå enighet mellom de respektive redskapsgruppene.

Oppdatert: 30.03.2023