Revidert handlingsplan for utvikling av fremtidens fiskerikontroll

Fiskeridirektoratet har revidert handlingsplanen for utvikling av fremtidens fiskerikontroll.

– Et av hovedmålene er å få til en mer effektiv fiskerikontroll, og gjennom omorganisering av direktoratet har vi lagt til rette for en styrket og mer effektiv innsats på en rekke områder, sier divisjonsdirektør Janne Andersen.

Det andre hovedmålet er å forbedre og automatisere dokumentasjon på aktivitet gjennom verdikjeden.

– Her har direktoratet sammen med Justervesenet fulgt opp forslag til nytt regelverk for automatiske vekter og veiesystem. Dette tiltaket er helt avgjørende for at vi skal løse utfordringene fiskerikontrollutvalget pekte på, sier Andersen.

Det langsiktige målet er å utvikle og ta i bruk teknologiske løsninger om bord på fiskefartøy for å automatisere ressursregistreringen. Vår viktigste innsats her skjer gjennom FangstID-programmet, hvor en rekke prosjekter er satt i gang for å realisere målet.

Revidert handlingsplan for utvikling av fremtidens fiskerikontroll - 2021-2025 (pdf, 436.4 kB)

Les mer

FangstID-programmet

Temaside for handlingsplan for utvikling av fremtidens fiskerikontroll

Oppdatert: 27.03.2023