Endring av henstillingsområde på Breivikfjorden i Troms og Finnmark

Fiskeridirektoratet endrer henstillingsområde for snurrevadfiske på Breivikfjorden i Troms og Finnmark.

Fiskeridirektoratet har mottatt en henvendelse fra Nord Fiskarlag, som ønsket endring av henstillingsområdet for snurrevad på Breivikfjorden i Troms og Finnmark, som ble etablert 20.mars 2023. Dette på bakgrunn av tilbakemeldinger fra fartøyene i området.

Fiskeridirektoratet endrer henstillingsområde for snurrevadfiske på Breivikfjorden i Troms og Finnmark, avgrenset av følgende posisjoner:

1.      N 70°30,38 – E 21°54,00

2.      N 70°32,14 – E 21°55,44

3.      N 70°32,38 – E 21°56,65

4.      N 70°32,15 – E 21°58,42

5.    N 70°30.56 – E 21°59.42

6.    N 70°29.72 – E 21°58.07

Herfra tilbake til posisjon 1.

Dette området er dedikert til fartøy som fisker med snurrevad. Fartøy som fisker med faststående bruk henstilles å stoppe fisket i dette området.

Kart over henstillingsområdet for snurrevad i Breivikfjorden.
Kart over henstillingsområdet for snurrevad i Breivikfjorden.
Oppdatert: 22.03.2023