Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Foreslår forenklinger i rapporteringen

Fiskeridirektøren hadde under Lofotfishing sitt første brukerforum der han presenterte forenklinger i den elektroniske rapporteringen. Forslagene ble godt mottatt.

fiskeridirektør-frank-bakke-jensen.jpg
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Foto: Vegard Hatten/Fiskeridirektoratet

- Fiskeridirektoratet har hatt mye dialog med næringene opp gjennom årene. Vi har tradisjon for dialogmøter, og som eksempel kan vi trekke fram reguleringsmøtet der representanter for fiskerne sitter sammen med saksbehandlerne og snakker om kommende års fiskerireguleringer. Møtet sendes også på nett slik at alle som ønsker kan følge med, sier Frank Bakke-Jensen.

I år ønsket fiskeridirektøren å ha et eget brukerforum, særlig knyttet til elektronisk rapportering under Lofotfishing i Kabelvåg. Fiskerlagene og leverandører av utstyr deltok. Direktoratet la fram et forslag til forenklinger for flåten under 11 meter. Disse ble diskutert og tilbakemeldingene var positive.

Neste steg i prosessen er å sende forslagene over til Nærings- og fiskeridepartementet.

Forslagene:

  • Fartøy under 11 meter rapporterer kun melding om havneanløp (POR), under den forutsetning at det rapporteres kvantum fordelt på art.
  • Et mindre restkvantum på maks 100 kg kan rapporteres samfengt (usortert) med fiskekoden MZZ.

Dette innebærer at kravet til å sende melding om havneavgang (DEP), melding om fangst (DCA) og melding om omlasting (TRA) tas bort for fartøy under 11 meter største lengde.

Krav om TRA-melding ved lagring av levende fisk i sjø (herunder låssetting) tas bort for fartøy under 15 meter største lengde.

Bedre samarbeid

- Det blir ikke mindre datainnsamling i årene som kommer, så vi må finne ut av hvordan vi samarbeider bedre om dette. Direktoatet er helt avhengig av kunnskap om hvor fiskeriene foregår, for å forvalte bestandene godt og for å sikre arealer til fiskeriene.

- Vi skal legge oss i selen for å vise fiskerne og offentligheten hva vi bruker kunnskapen, altså dataene, vi henter inn til. Vi må begrunne hva vi skal med dataene og kommunisere det bedre enn vi gjør i dag, sier Bakke-Jensen.

Brukerforum er et av flere tiltak. For 2023 er planen at direktoratet, tillegg til dette i Kabelvåg, skal arrangere brukerforum i Egersund i juni, Ålesund i september og Vadsø i november.

Mer om rapportering på havet

Oppdatert: 16.03.2023