Skjul søk
11.12.2017

Elektronisk fangstdagbok gir betre bestandsråd

Eit samarbeid mellom fiskerinæringa, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal gi betre silderåd. Den elektroniske fangstdagboka blir eit viktig verktøy for å få meir korrekte data om alderen på silda – som igjen er viktig for bestandsråda som Havforskningsinstituttet gir.

07.12.2017

Kriterier for fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene

Nærings- og fiskeridepartementets har som en prøveordning åpnet for at små fartøy kan fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene. Ordningen er allerede iverksatt, og innebærer at fartøyene kan fiske etter torsk og andre arter innenfor fjordlinjene ut 2018.

01.12.2017

Vil beskytte sårbar havbunn i Svalbardsonen

I et høringsforslag foreslår Fiskeridirektoratet nye regler for beskyttelse av sårbare bunnhabitat i Svalbardsonen. Ett av forslagene er forbud mot alt bunnfiske i åtte avgrensede områder - i til sammen 3260 km2. 

30.11.2017

Ferskfiskordningen fortsetter ut uke 50

Nærings- og fiskeridepartementet har, i samråd med Fiskeridirektoratet og fiskerinæringen, besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N, med tillatt innblanding på 50 prosent, fortsette til og med uke 50. 

24.11.2017

Fisket innenfor ferskfiskordningen fortsetter

Fiskeridirektøren har besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N med tillatt innblanding på 50 prosent fortsette også i uke 48. Basert på forventet fisketakt, vil trolig ferskfiskprosenten reduseres fra og med mandag 4. desember.

23.11.2017

Beste resultat noensinne for fiskeflåten

Høye fangstverdier i 2016 gav et historisk godt resultat for fiskeflåten. I januar i år kunne Fiskeridirektoratet melde om at norske fartøy aldri tidligere har oppnådd høyere samlet totalverdi enn i 2016. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten viser også historisk gode resultater i 2016.