Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Utlysning av pilotprosjektet «Vekt om bord»

Arbeider du som yrkesfisker? Bli med på pilotprosjektet «Vekt om bord»!

Fiskeridirektoratet har etablert et pilotprosjekt for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk, der ressursregistrering og føring av seddel skjer basert på veiing av fangst om bord på fiskefartøyet.

Vekt om bord-prosjektet startet opp i 2023, og er et samarbeid mellom Fiskeridirektoratet, Norges Råfisklag og Fiskehav. Prosjektet er delt opp i to trinn, kalt Trinn 1 og Trinn 2. I Trinn 1 vil deltagende fartøy implementere veiesystemet om bord i fartøyet i henhold til kravspesifikasjoner gitt i utlysningen. For deltagende fartøy vil det bli gitt dispensasjon i henhold til relevante bestemmelser i landingsforskriften. I Trinn 2 vil det kobles opp en datastrøm som kobler data fra veiesystem til sluttseddel, slik at informasjon fra veiesystem kan kobles til landings- og sluttseddel.  For å delta i Trinn 1 må det også signeres en intensjonsavtale for Trinn 2.

Det er åpent for å søke om deltakelse for alle fartøy som oppfyller kravene som stilles.

Utlysning: Vekt om bord - Trinn 1

Intensjonsavtale: Vekt om bord - Trinn 2

Deltakere kan søke om økonomisk støtte for trinn 1, som vil bli vurdert individuelt. Støtten vil primært gå til oppgradering av marine vekter som allerede er i bruk om bord på fartøyene, for å imøtekomme kravene som stilles i utlysningsteksten og skaffe til veie erfaring med denne praksisen. Økonomisk støtte for trinn 2 vil adresseres i forbindelse med gjennomføring av intensjonsavtalen.

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt Pia Jonsson per epost.

Vi ønsker å flytte ressursregistreringen

Prosjektet er en del av FangstID-programmet, som har som mål å benytte nye teknologiske løsninger for å flytte ressursregistreringen så tett opp mot ressursuttaket som mulig.

Prosjektet knyttes ikke opp mot fartøystørrelse eller landingstidspunkt, men stiller krav til søkerne som må oppfylles for å kunne delta i prosjektet. Detaljer om dette kan leses i utlysningsteksten.

Oppdatert: 16.01.2024