Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Rømmingsåret 2023: Ingen vet hvor mange fisk som har rømt

Det er fortsatt store utfordringer med å finne ut hvor mye oppdrettsfisk som rømmer fra norske oppdrettsanlegg. Fiskeridirektøren ser ingen forbedring, og tallene som brukes av næring og media er usikre.

–Rømming av oppdrettsfisk er fortsatt en stor utfordring i næringen, og selv etter dialog med næringen ser vi ingen forbedring i metodikk og rutiner for vurdering av rømmingsomfang, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. 

51973121423_5f1387aec0_o (1).jpg
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen Foto: Vegard O. Hatten

Dette medfører at tallene som innrapporteres ikke er i samsvar med det reelle rømmingstallet, og er derfor ikke egnet som miljøindikator eller som mål på rømmingssituasjonen. 

– Korrekt innrapportering er også viktig fordi tallene aktivt brukes både av næring og media, som nå bruker tall som er svært usikre, sier Bakke-Jensen.

Dårlig presisjon

I større rømmingssaker blir det normalt foretatt opptelling, men det er mange feilkilder knyttet til antall fisk i merdene, samt til presisjonen i tellingene.

–Vi opplever jevnlig at resultat etter telling eller utslakt viser et høyere antall fisk enn hva som var rapportert beholdning før rømmingshendelsen. Det er ofte snakk om mange tusen fisk, sier Bakke-Jensen.

Et godt eksempel på en slik hendelse var når en virksomhet rapporterte til Fiskeridirektoratet at det stod om lag 185 000 fisk i merden før hendelsen skjedde. Fisken ble deretter telt i forbindelse med avlusing etter hendelsen, og resultatet ble da om lag 198 000 fisk. Det utgjør ca. 13 000 flere fisk enn før rømmingen.

Selskapet valgte deretter å gå gjennom video av tellingen. Resultatet av denne kontrolltellingen ble ca. 170 000 fisk.

–Det betyr at det var ca. 15 000 færre fisk enn før rømmingen. En differanse på ca. 28 000 fisk basert på samme telling, sier Bakke-Jensen.

I andre saker foretar ikke selskapene telling, men anslår både om hvorvidt fisk har rømt og selve rømmingstallet utfra subjektive vurderinger. Og i en del tilfeller rapporteres antallet gjenfanget fisk som rømmingstall.

–Vi vurderer det som svært usannsynlig at all rømt fisk virkelig gjenfanges, sier Bakke-Jensen.

Et selskap innmeldte gjenfangst på 330 regnbueørreter inkludert utvidet område i sjø, i tillegg har vi fått tips om fangst av ca. 200 stk som vi knytter til denne hendelsen.

–Virksomheten rapporterte inn at det rømte 289 fisk, som tilsvarer kun deler av gjenfangsten. Og dette gjør at vi blant annet er svært usikre på hvor gode tallene er, sier Bakke-Jensen.

Dominerte nyhetene

De rømmingshendelsene som dominerte nyhetsbildet i 2023 er regnbueørret og torsk. Disse ble avdekket etter meldinger om fangst av oppdrettsfisk gjennom vår tipsløsning.

Vi har mottatt totalt 172 tips av denne typen i 2023 mot 114 i 2022.

–Det som er spesielt med denne type meldinger er at det kommer fra publikum, og ikke fra næringsaktørene, sier Bakke-Jensen.

Nøkkeltall fra 2023

Antall innmeldte hendelser har vært relativt stabilt de siste 10 årene.

Av totalt 117 innmeldte hendelser i 2023, er det så langt rapportert inn om lag 18 000 rømte oppdrettsfisk. Disse er fordelt på 29 hendelser. Det er i tillegg hele 22 hendelser hvor vi venter på endelig innrapportering av rømmingstallet fra oppdretter.

Av de ca. 18 000 innrapporterte rømte oppdrettsfiskene er det 918 torsk, 1458 laks, 15 304 regnbueørret, 400 røye og 70 berggylt.

–Fiskeridirektoratet har også i 2023 mottatt meldinger om fangster av oppdrettsfisk som vi ikke kan knytte til innrapporterte hendelser, sier Bakke-Jensen.

En slik situasjon i Kanstadfjorden i høst medførte at vi iverksatte undersøkelser, og uttak av oppdrettsfisk i en rekke vassdrag i regionen.

–Vi har også iverksatt undersøkelser i vassdrag i Vestland, etter stor spredning av regnbueørret i forbindelse med en rømmingshendelse, sier Bakke-Jensen.

 

 

 

Oppdatert: 11.01.2024