Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tiltak for å beskytte kveitebestanden

All levedyktig fangst av kveite i fredningsperioden skal straks slippes på sjøen igjen. Dette er ett av flere tiltak som skal sikre ansvarlig forvaltning av bestanden.

-Vi mottar en rekke henvendelser fra fiskere og organisasjoner om at bifangstbestemmelsene er strenge, og kan være vanskelig å overholde ved fiske etter andre fiskeslag, sier seksjonssjef Trond Ottemo fra seksjon fiskeriregulering i Fiskeridirektoratet. 

Merkeforsøk viser at kveite generelt har god overlevelse etter gjenutsetting. Gjenutsatt kveite teller ikke som en del av bifangsten.

Dersom bifangst av død eller døende kveite overstiger tillatt bifangst, gjelder ilandføringsplikten.

-Det er også slik at en må vurdere feltskifte, om du i noen områder opplever høyere bifangst enn tillatt, sier Ottemo.

Foruten gytefredningen er det hele året slik at eventuell fangst av kveite over 2 meter straks skal slippes på sjøen igjen, uavhengig av om den er levedyktig, død eller dødende.

-Slik kveite skal ikke landes eller omsettes grunnet risiko for at forbrukere får i seg miljøgifter, sier Ottemo.

Totalfredning av kveite

Fra og med 20. desember til og med 31. mars er kveita fredet, og det er forbudt å fiske etter kveite i hele landet.

-Dette er en gytefredning som skal beskytte kveite i en periode hvor den er spesielt sårbar for beskatning, og gjelder både for fritidsfiskere og yrkesfiskere, sier Ottemo.

Denne totalfredningen innebærer at det ikke er tillatt å fiske kveite med stang eller håndsnøre i fredningsperioden. Ved fiske med garn og line er det i fredningsperioden tillatt å ha inntil 1 % bifangst av kveite regnet i rund vekt per uke, men ikke mer enn 0,5 % bifangst av kveite i rund vekt samlet sett i hele perioden.

Ved fiske med andre redskaper er det ikke tillatt å ha bifangst av kveite i fredningsperioden.

Beskyttende tiltak

Kveitebestanden har hatt en positiv utvikling med god rekruttering i nord, men grunnet økt fangstinnsats i fisket ble det innført nye reguleringer å blant annet unngå lokal utfisking.

-I sør har bestandssituasjonen vært svak over lang tid, noe som innebærer at det her er behov for gjenoppbygging, sier Ottemo.

Påbud og reguleringer

Alle reguleringene for fiske etter kveite er tekniske reguleringer som inngår i høstingsforskriften.

Forskrift om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser (lovdata)

Utkastpåbod for kveite over 2 meter

 

Oppdatert: 19.01.2024